Vuosi 2017 lukuina

Musiikintekijät ja -kustantajat saivat vuonna 2017 Teostosta 53,6 miljoonaa euroa korvauksia musiikkinsa käytöstä. Summasta 26,3 miljoonaa euroa maksettiin kotimaisille ja 27,3 miljoonaa euroa ulkomaisille musiikintekijöille ja -kustantajille. Kotimaisille musiikintekijöille ja -kustantajille maksetut korvaukset kasvoivat 1,0 miljoonaa euroa. 

Alta löydät vuoden 2017 avainlukuja ja sivupalstalta löydät linkit toimitusjohtajan katsaukseen, vuosikertomukseen sekä tilinpäätökseen. 

Teoston musiikintekijä- ja kustantaja-asiakkaat

Tuotot vuonna 2017

Tekijänoikeuskorvausten lähteet

Teoston keräämät korvaukset 2017

Radio ja televisio säilyivät suurimpina musiikin käytön alueina vuonna 2017. Niiden osuus Teoston keräämistä korvauksista oli yli 50 prosenttia sisältäen radio- ja televisioyhtiöiden online-korvaukset.

Esityskorvaukset ulkomailta

Ulkomaan korvausten perusteella suomalainen musiikki soi eniten Saksassa ja Ruotsissa. Aiempaa enemmän korvauksia Suomeen tuli vuonna 2017 myös esimerkiksi Espanjasta ja Belgiasta. Yhteensä ulkomailla esitetystä musiikista korvauksia kertyi 3 miljoonaa euroa. 

Online-alueen tuotot Suomessa

Kotimaisen musiikin edistäminen

Teoston nimeä kantavan rahaston tehtävänä on varmistaa aatteellisen toiminnan ja edistämistyön jatkuvuus. Teostorahaston suuruus vuoden 2017 lopussa oli 27 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 Teosto-rahastosta jaettiin varoja yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Rahaston avulla tuettiin esimerkiksi Music Finlandin, Teoston jäsenjärjestöjen ja säätiön, kuten Malmstén-säätiön, Sibelius-rahaston sekä Musiikkikustantajien rahaston, toimintaa.