Vuosi 2018 lukuina

Musiikintekijät ja -kustantajat saivat vuonna 2018 Teostosta 56,3 miljoonaa euroa korvauksia musiikkinsa käytöstä. Summasta 27,3 miljoonaa euroa maksettiin kotimaisille ja 29 miljoonaa euroa ulkomaisille musiikintekijöille ja -kustantajille. Kotimaisille musiikintekijöille ja -kustantajille maksetut korvaukset kasvoivat miljoonaa euroa. 

Alta löydät vuoden 2018 avainlukuja ja sivupalstalta löydät linkit toimitusjohtajan katsaukseen, tilinpäätökseen ja avoimuusraporttiin.

Teoston musiikintekijä- ja kustantaja-asiakkaat

 

Ilmoitettuja uusia teoksia

KOTIMAISILLE OIKEUDENOMISTAJILLE MAKSETUT TILITYKSET VUONNA 2018

TUOTOT VUONNA 2018

TEKIJÄNOIKEUSKORVAUSTEN LÄHTEET

TEOSTON KERÄÄMÄT KORVAUKSET

ESITYSKORVAUKSET ULKOMAILTA 3,8 MILJ.EUR.

ONLINE-ALUEEN TUOTOT SUOMESSA

KOTIMAISEN MUSIIKIN EDISTÄMINEN

Teoston nimeä kantavan rahaston tehtävänä on varmistaa aatteellisen toiminnan ja edistämistyön jatkuvuus. Teosto-rahaston suuruus vuoden 2018 lopussa oli 29,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 Teosto-rahastosta jaettiin varoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Rahaston avulla tuettiin esimerkiksi Music Finlandin, Teoston jäsenjärjestöjen ja säätiön, kuten Malmstén-säätiön, Sibelius-rahaston sekä Musiikkikustantajien rahaston, toimintaa.

Teosto-rahastoon rahastoitiin 2,7 miljoonaa euroa kansallisia varoja. Kansalliset varat muodostuvat osuudesta, joka pidätetään asiakas- ja vastavuoroisuussopimusten perusteella Teoston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista ja käytetään suomalaisen musiikin edistämiseen.

Vuonna 2018 korvauksista pidätetty osuus oli 6 prosenttia kotimaasta kerättyjen esityskorvausten jaosta eli arviolta 2,7 miljoonaa euroa.

Rahaston sijoitusten tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitys kartutti Teosto-rahastoa puolestaan 1,1 miljoonalla eurolla vuonna 2018.