Yhteishallinnointilaki sääntelee Teoston toimintaa

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Se sääntelee käytännössä kaikkea tekijänoikeusjärjestöjen eli yhteishallinnointiorganisaatioiden harjoittamaa taloudellista toimintaa, erityisesti oikeudenhaltijan ja järjestön välistä asiakkuutta.

Teosto voi edelleen toimia yhdistyslain mukaisena aatteellisena yhdistyksenä, mutta yhteishallinnointilaki vaikuttaa mm. Teoston jäsenyysedellytyksiin ja päätöksentekoon.

PRH valvoo tekijänoikeusjärjestöjä

Teoston ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa valvoo jatkossa Patentti- ja rekisterihallitus sekä kilpailulain osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Yhteishallinnointilaki sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä mm. tilitysprosessista, tilityksen määräajoista, oikeudenhaltijoille toimitettavasta informaatiosta sekä hallinnointikuluista ja muista vähennyksistä.

Lisäksi laki edellyttää, että asiakassopimuksella järjestölle luovutettavat oikeudet jaetaan oikeuksien luokkiin, joita oikeudenhaltija voi halutessaan myös irrottaa järjestön hallinnoinnista.

Lain toimeenpanoa Teostossa on valmistellut työryhmä, johon kuuluvat Teoston jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat ja Teoston toimiston edustajia. Valmistelu on loppusuoralla ja oikeuksien luokitus viedään keväällä 2017 Teoston jäsenkokouksen hyväksyttäväksi.

Asiasta on luvassa lisää ja yksityiskohtaisempaa tietoa kevään 2017 aikana kaikille Teoston oikeudenomistajille.

Lue lisää Finlexin sivuilla: Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista