Eurooppa tarvitsee luovan alan toimintaohjelman

Tulevissa europarlamenttivaaleissa määritellään Euroopan suuntaa. Vaaleissa valitaan myös suomalainen ääni Eurooppaan. Luovan toimialan kannalta eurovaaleissa on kaksi teemaa ylitse muiden: talous ja kulttuuri. Teoston mielestä Eurooppa tarvitsee luovan alan toimintaohjelman vuosille 2014–2019, sillä panostukset luovaan talouteen synnyttävät uutta kasvua ja työpaikkoja.

Suomessa luovan alan työllistämisvaikutukset ovat merkittävän suuret muihin EU-maihin verrattuna, vain Ruotsissa ja Tanskassa luovat alat työllistävät Suomeakin enemmän. Samaan aikaan kun Suomen talous on supistunut, musiikkiala on kasvanut: alan kokonaiskasvu oli 1,6 prosenttia vuosina 2011–2012. Myös Suomen musiikkiviennin arvo on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun alusta.

Teosto uskoo, että satsaamalla uuden kasvun moottoreihin luodaan Suomeen ja Eurooppaan hyvinvointia ja uusia työpaikkoja. Vahvan sekä teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittavan luovan alan rakentaminen edellyttää EU-tason poliittisia toimia ja luovan alan toimintaohjelman rakentamista.

Teoston teemat luovan alan toimintaohjelmaan:

  • Kulttuurialan ja luovien alojen merkitys Euroopan innovaation ja työllisyyden edistäjinä on tunnustettava kaikissa olennaisissa EU-politiikoissa ja -ohjelmissa.
  • Suotuisten olosuhteiden luominen Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen tukemiseksi on oltava yksi EU-parlamentin ja komission päätavoitteista. Olemassa olevien direktiivien tarkistukset eivät saa heikentää luovan työn tekijöiden oikeuksia.
  • On luotava toimintaympäristö, joka turvaa luovan työn tekijöiden oikeudet.
  • Kestäviä digitaalista taloutta koskevia ratkaisuja on edistettävä. Kaikkiin tarpeellisiin ja sopiviin toimiin on ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että uusia globaaleja digitaalialan toimijoita koskevat samat velvollisuudet ja velvoitteet kuin muitakin, ja että ne omalta osaltaan panostavat kulttuurin luomisen rahoittamiseen.
  • Taloudellinen selvitys on käynnistettävä Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen sekä digitaalisten sisämarkkinoiden välisestä riippuvuudesta.

Julkaisu luettavissa pdf:nä.