Teoston hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019

 

 

Selaa julkaisua klikkaamalla sitä ja sulje se esc-näppäimellä. Voit myös ladata pdf-julkaisun.

Luovilla aloilla on merkittävää potentiaalia uuden kasvun luomiseksi. Viimeisen 15 vuoden aikana musiikkiviennin arvo on lähes kymmenkertaistunut. Esitämme, että hallitusohjelmakaudella 2015-2019 on luovan alan kannalta kolme teemaa ylitse muiden: digitaalisuus, työ ja kulttuuri.

Digitaalisuus ja luovat alat

Keväällä 2014 hyväksyttiin kollektiivihallinnon direktiivi, joka yhdenmukaistaa tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa EU:n jäsenvaltioissa. Direktiivi tiivistää suomalaisen musiikkialan suhdetta eurooppalaisiin digitaalisiin sisämarkkinoihin. Teoston näkemyksen mukaan uuden kotimaisen lainsäädännön tulee vahvistaa suomalaisten tekijöiden ja kustantajien kilpailukykyä.   

Musiikintekijöiden sosiaaliturva ja verotus

Jotta musiikintekijät voivat toimia ammattimaisesti ja uudistaa suomalaista kulttuuria, heidän toimintaympäristönsä täytyy olla kunnossa. Teoston näkemyksen mukaan tekijöiden verotus ja sosiaaliturva tulee järjestää niin, että se tukee elinkeinon harjoittamista.

Verotus: Suurella osalla suomalaisista ammattimaisista musiikintekijöistä on musiikkiin liittyvää yritystoimintaa, mutta heidän verokohtelunsa tulisi olla tasa-arvoista muiden yrittäjien kanssa. Nykyisin tekijänoikeuskorvaukset ovat tekijän ansiotuloa, eikä niiden tulouttaminen yritykselle ole mahdollista. Teosto ajaa mallia, jossa verotusta uudistetaan siten, että tekijä voi ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi.

Sosiaaliturva: Luovien tekijöiden asema sosiaaliturvapalveluiden asiakkaina on tällä hetkellä järjestetty epätasa-arvoisesti. Tekijänoikeustulojen merkitys etuuksien laskemisessa ei ole johdonmukaista, eivätkä luovan alan työeläkejärjestelyt vastaa yhteiskunnan yleistä työeläketurvaa. Työskentelemme aktiivisesti sen puolesta, että sosiaaliturvalainsäädäntöä muutetaan siten, että luovien tekijöiden työtulon erityisluonne huomioidaan esimerkiksi työeläketurvaa järjestettäessä.

Kulttuurin uusiutuminen

Kulttuuri on suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeä itseisarvo ja taloudellinen voimavara. Kulttuurituotannon osaamista on vahvistettava tuomalla luova tekeminen osaksi opetustoimintaa.

Teosto haluaa, että musiikin luova tekeminen sisällytetään vuonna 2016 voimaan tuleviin koulujen opetussuunnitelmiin.

Lue lisää:

Teoston hallitusohjelmatavoitteet (pdf)

Uudessa eduskunnassa uskotaan luovien alojen työllistävään vaikutukseen (12.5.2015)