Lausunto koskien EU-komission tiedonantoa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta

Teosto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon koskien Eu-komission tiedonantoa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta. Komissio tähtää kasvun luomiseen digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tiedonannossa ennakoidaan, että Euroopalla olisi valmiudet johtaa maailmanlaajuista digitaalitaloutta, mutta se ei vielä hyödynnä niitä täysimääräisesti. Komission arvion mukaan kasvua haittaavien esteiden purkaminen Euroopasta voisi kasvattaa Euroopan Unionin bruttokansantuotetta 415 miljardilla eurolla.