Lausunto: Asetus lähetystoiminnasta

Teosto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon koskien ehdotusta asetukseksi lähetystoiminnasta. Asia koskee lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevia sääntöjä.