Lausunto: Digitaaliset sisämarkkinat ja komission väliarviointi

Teosto on antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle ja esittää, että Suomen tulee aktiivisesti kannattaa digitaalisen talouden arvokuiluun liittyvän ongelman ratkaisemista komission DSM-direktiiviehdotuksen pohjalta (DSM viittaa direktiiviin tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla).