Lausunto: EU:n komission digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia