Lausunto koskien tekijänoikeuslain muuttamista ja hyvitysmaksujärjestelmän uudistamista