Lausunto koskien yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua

Teosto antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien yksityisen hyvitysmaksun suuruutta.

Teoston pääviestit

  • Hyvityksen nykyinen 11 miljoonan euron taso on pidettävä ennallaan. Talousarvioesitykseen sisältyvä 2 miljoonan euron leikkaus on peruutettava.
  • Hyvityksen mitoituksen tulisi perustua tutkimustietoon siitä, voidaanko hyvitystä pitää kohtuullisena korvauksena oikeudenhaltijoille heidän sisältöjensä yksityisestä kopioinnista. Nykyinen taso on asetettu poliittisella päätöksellä.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön on laadittava selvitys hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisen vaihtoehdoista, jotta järjestelmän kokonaisuudistus voidaan toteuttaa tulevalla hallituskaudella.

Lue lisää: Lausunto sivistysvaliokunnalle 3.10.2018