Lausunto lähetystoiminnasta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle