Lausunto lainauskorvauksen laajentamisesta korkeakoulukirjastoihin

Tekijöiden oikeus lainauskorvaukseen laajenee koskemaan yleisistä kirjastoista tapahtuvan lainaamisen lisäksi myös teosten lainaamista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista. Hallitus antoi asiaa koskevan tekijänoikeuslain muutosesityksen eduskunnalle kesäkuussa. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan tammikuun alusta 2017.

Lue lisää:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote lainauskorvauksen laajenemisesta