Lausunto lakiehdotuksesta tekijän korvausoikeuden palauttamiseksi

Teosto on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosehdotuksesta, joka koskee ns. jakeluvelvoitteen alaisten televisio- ja radio-ohjelmistojen edelleen lähettämisestä maksettavia tekijänoikeuskorvauksia.

Tällaiset televisio- ja radio-ohjelmat saa tällä hetkellä jakaa kaapeliverkossa ilman velvollisuutta tekijänoikeuskorvauksen maksamiseen ohjelmien oikeudenhaltijoille. Eduskunta poisti korvausoikeuden vuonna 2005, mutta EU:n komissio on vaatinut Suomen valtiota palauttamaan sen lakiin. Teosto kannattaa ehdotettua lainmuutosta.