Lausunto lakiluonnokseen: Jakeluvelvoitetta koskeva korvausoikeus

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan palautettavaksi säännökset korvausoikeudesta jakeluvelvoitteen alaisiin ohjelmiin sisältyvien teosten sekä esittävien taiteilijoiden elävien esitysten ja äänitallenteiden edelleen lähettämisestä. Säännökset poistettiin vuoden 2006 alusta voimaan tulleella lainmuutoksella.