Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi
(13.5.2013)
Avaa pdf