Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luvattoman verkkojakelun vastaisista toimista

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta luvattoman verkkojakelun vastaisten toimien osalta (17.1.14)

Avaa pdf