Lausunto sivistysvaliokunnalle: Asetus lähetystoiminnasta