Lausunto sivistysvaliokunnalle sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta