Lausunto sivistysvaliokunnalle sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma (14.11.2012)

Avaa pdf