Lausunto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä

Teosto antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien valtioneuvoston selvitystä komission tiedonannosta "tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä".  Komissio on korostanut, että tehokkaat, hyvin suunnitellut ja tasapainoiset teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmät ovat keskeinen keino edistää innovointi- ja kasvuinvestointeja.