Lausunto tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön EU:n kollektiivihallinnointidirektiivin säännökset. Suomessa ei ole tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaa erityislainsäädäntöä, joten direktiivin täytäntöönpano edellyttää uuden lain säätämistä.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa sekä luoda yhtenäiset säännöt tekijän- ja lähioikeuksien kollektiiviseen hallinnointiin sekä rajat ylittävien musiikin verkkopalveluiden lisensiointiin. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lue lisää:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote lakiesityksestä