Lausunto verkkosisältöpalveluiden saatavuuden parantamisesta EU:n alueella

Teosto on antanut 15.1.2016 lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien Euroopan komission ehdotusta asetukseksi, miten verkkosisältöpalveluiden rajat ylittävää saatavuutta parannetaan. Komissio katsoo, että ainoastaan EU:n toiminnalla voidaan varmistaa verkkosisältöpalveluiden saatavuus kuluttajien käyttöön samanlaisin ehdoin kaikkialla Euroopan unionin alueella, ja että asetus on paras keino saavuttaa tavoite eli varmistaa verkkosisällön siirrettävyys kaikkialla EU:n alueella.