Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma (5.7.2012)

Avaa pdf