Kiteytys Teoston asiakassopimuksesta

Asiakassopimuksessa Teosto sitoutuu: 

keräämään tiedot musiikkisi käytöstä radiossa, televisiossa, online-palveluissa, konserteissa, tapahtumissa jne. niiden oikeusluokkien ja maantieteellisten alueiden osalta, jotka olet luovuttanut Teoston hallinnointiin
varmistamaan, että saat sinulle kuuluvat korvaukset musiikkisi esityksistä ja tallentamisesta niiden oikeusluokkien ja maantieteellisten alueiden osalta, jotka olet luovuttanut Teoston hallinnointiin
tekemään edunvalvontatyötä luovan työn edellytysten ja menestymismahdollisuuksiesi parantamiseksi.
 

Tekemällä asiakassopimuksen Teoston kanssa: 

sitoudut tekemään ilmoitukset kaikista teoksistasi (sävellyksistä, sanoituksista ja sovituksista), jotta Teosto voi myydä teostesi käyttölupia ja tilittää sinulle korvauksia 
luovutat musiikkisi käytön taloudellisista oikeuksista huolehtimisen Teostolle valitsemissasi oikeusluokissa ja maantieteellisillä alueilla. 
sitoudut ilmoittamaan Teostolle henkilö- ja yhteystiedoissasi tapahtuneet muutokset välittömästi niiden tapahduttua
sitoudut toimittamaan vaadittaessa Teostoon nuotin, äänitallenteen tai muun vastaavan kappaleen teoksestasi
sitoudut toimittamaan Teostoon oikeansisältöisen esitysilmoituksen, jos esität elävää musiikkia esimerkiksi konserteissa, keikoilla tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa 
 

Asiakassopimus koskee: 

teoksia, jotka olet tehnyt ennen sopimuksen tekemistä 
teoksia, jotka syntyvät sopimuksenteon jälkeen
 

Asiakassopimus ei koske: 

ns. suuria oikeuksia eli alkuperäisen, näyttämöteosta varten sävelletyn musiikin esittämistä näyttämöyhteydessään
sopimus ei sido sinua, jos haluat itse sopia nimeämiesi teosten tallentamisoikeuksista kuvatallennetta varten. 
 

Muutokset asiakassopimuksen laajuuteen

Kun asiakassopimuksesi on voimassa, voit milloin tahansa 
 
täydentää Teostolle antamasi oikeuksien luovutuksen laajuutta 
täydentää antamasi luovutuksen maantieteellistä laajuutta
 
ilmoittamalla asiasta Teostolle kirjallisesti. 
 
Uuden oikeusluokan, alueen, teoksen tai tuotannon luovuttaminen Teoston hallinnointiin tulee voimaan, kun olemme rekisteröineet ilmoituksesi.
 

Sopimuksen osittainen irtisanominen

Voit milloin tahansa irtisanoa sopimuksesi osittain
irrottamalla Teoston hallinnoinnista oikeusluokkia 
irrottamalla Teoston hallinnoinnista maantieteellisiä alueita. 
 
Osittainen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen osittainen irtisanominen ei ole mahdollista, jos asiakkaalla on Teostolle suorittamattomia saatavia. 
 
Sopimuksen osittainen irtisanominen tulee voimaan irtisanomisilmoitusta lähinnä seuraavana irtisanomisen voimaantuloajankohtana, joko 30.6. tai 31.12 klo 24.00 irtisanomisvuonna.
 

Sopimuksen irtisanominen

Sopimus on voimassa, kunnes
tekijäasiakkaan teosten suoja-aika päättyy
kustantajayhteisö purkautuu tai kustantaja muutoin lopettaa toimintansa tai
jompikumpi sopimusosapuoli irtisanoo kirjallisesti sopimuksen, jolloin sopimus päättyy irtisanomisilmoitusta lähinnä seuraavana irtisanomisen voimaantuloajankohtana, joko 30.6. tai 31.12. klo 24.00 irtisanomisvuonna.
 
Sopimuksen irtisanominen ei ole mahdollista, jos asiakkaalla on Teostolle suorittamattomia saatavia. Teoston hallitus voi asiakkaan ilmoittamasta painavasta syystä päättää irtisanomisen voimaantulon muusta ajankohdasta.