Av-alueen itsehallinnointia uudistettu

Olemme uudistaneet musiikin synkronoinnin itsehallinnointia av-tuotannoissa. Uudistuksen myötä musiikin tekijät ja kustantajat voivat itse sopia aiempaa laajemmin musiikkinsa liittämisestä audiovisuaalisiin tuotantoihin (ns. synkronointi). Samalla tuotantomusiikin itsehallinnointi on laajennettu koskemaan tilausmusiikkia.

Itsehallinnointi koskee synkronointia. NCB laskuttaa kuitenkin kopiokorvaukset myös niissä tapauksissa, kun synkronointi on itsehallinnoinnissa. Uudistuksella ei ole vaikutusta esityskorvauksiin, vaan Teosto laskuttaa ja tilittää esityskorvaukset av-tuotannoista jatkossakin.

Av-tuotantojen musiikin itsehallinnointi tuotantokohtaista

Uusi itsehallinnointimalli perustuu tuotantokohtaisuuteen. Käytännössä tekijän mahdollisuus hallinnoida itse musiikin tallennusoikeuksia määrittyy sen mukaan, millaisessa tuotannossa musiikkia käytetään.

Lue lisää musiikin käytöstä av-tuotannoissa

Tilausmusiikki mukaan tuotantomusiikin itsehallinnointiin

Av-alueen itsehallinnoinnin laajentamisen yhteydessä on huomioitu runsaasti tuotantomusiikkia tekevien musiikintekijöiden toive ja laajennettu tuotantomusiikin itsehallinnointi koskemaan tilausmusiikkia.

Tuotantomusiikin itsehallinnointia ei ole muilta osin muutettu, eli tuotantomusiikin itsehallinnointi on jatkossakin teoskohtaista ja siitä täytyy aina ilmoittaa Teostolle erillisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen verkkopalvelusta.

Lisätietoa musiikin itsehallinnoinnista