Keräämme asiakaspalautetta verkko- ja puhelinpalveluistamme

Kehitämme toimintaamme ja verkkopalveluidemme käytettävyyttä. Kehitystyön tueksi kartoitamme asiakkaidemme tarpeita ja kokemuksia palveluistamme lyhyiden kyselyiden avulla.

Kyselyitä julkaistaan satunnaisotannalla verkko- ja puhelinpalveluidemme yhteydessä. Kyselyihin voi vastata anonyymisti ja vastaaminen on maksutonta.

Kiitämme kaikkia palautteenantajia!

Lisätietoa palveluidemme kehitystyöstä: Kohti parempaa asiakaskokemusta