Kokoontumisrajoitusten purkamisen vaikutus musiikin käyttölupiin

Suomen hallitus on 19.5. antanut tarkempia ohjeita ravintoloiden avaamiseen ja pienempien yleisötapahtumien järjestämiseen. Kokoontumisrajoitusten muutoksilla saattaa olla vaikutuksia myös Teoston lupiin. Käsittelemme lupakäytäntöjä parhaillaan ja tiedotamme niistä tarkemmin toukokuun lopulla.  
 
Olemme erittäin tyytyväisiä, että koronan vuoksi asetettuja kokoontumisrajoituksia on päästy purkamaan ja pienempiä tapahtumia on taas mahdollista järjestää. Kokoontumisrajoitukset ovat kuitenkin voimassa vielä pitkään ja poikkeusjärjestelyt jatkuvat yhä useimmilla asiakkaillamme. Tavoitteenamme on, että Teoston luvat musiikin käyttöön ja julkiseen esittämiseen vastaisivat asiakkaidemme tarpeisiin tässä uudessa tilanteessa. 
 
Olemme maaliskuussa tehneet joihinkin musiikin käyttölupiin väliaikaisia muutoksia, joiden myötä olemassa oleva lupa musiikin julkiseen esittämiseen sisältää poikkeuksellisesti luvan myös striimaukseen. Käsittelemme näiden lupalaajennusten jatkoaikataulua parhaillaan ja tiedotamme siitä toukokuun loppuun mennessä. Muutoksia ei tulla tekemään "yön yli" vaan mahdollisiin muutoksiin tullaan varaamaan riittävä siirtymäaika.  
 
Käymme myös läpi ravintoloiden, tanssipaikkojen ja tapahtumajärjestäjien toimintaansa tarvitsemia musiikinkäyttölupia sekä niiden laskutusperusteita. Tavoitteenamme on löytää ihmismäärien rajoitukset huomioiva lupamalli. Erityistä pohdintaa tarvitaan, koska määräävän markkina-asemamme myötä meillä on erityinen velvollisuus kohdella asiakkaitamme tasapuolisesti.  Tiedotamme näistäkin ratkaisuista toukokuun 2020 loppuun mennessä.