Markkinaoikeus ratkaisi SF Anytimen hinnastovalituksen Teoston hyväksi

Markkinaoikeus on ratkaissut digitaalista elokuvien vuokrausta harjoittavan SF Anytimen tekemän valituksen Teoston hinnoittelusta Teoston hyväksi. Päätös vahvistaa Teoston hinnoitteluperusteet ja selventää tilannetta markkinoilla.

SF Anytime on ruotsalaisen mediayhtiö Bonnier AB:n tytäryhtiö, joka tarjoaa Suomessa transactional video on demand (TVOD) -palvelua. Verkossa toimivan palvelun kautta kuluttajat voivat vuokrata tai ostaa elokuvia digitaalisesti kertamaksua vastaan. Elokuvien tekijänoikeuskorvaukset perustuvat TVOD-hinnaston mukaisesti palvelun liikevaihtoon.

Vuonna 2015 tehdyssä toimenpidepyynnössään kilpailu- ja kuluttajavirastolle yhtiö piti Teoston hinnoittelua syrjivänä, koska verkon kautta tapahtuva TVOD-korvausmalli eroaa fyysisten videovuokraamojen korvausmallista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ratkaisi asian kesällä 2019 Teoston hyväksi. Päätöksessään KKV toteaa, että asiassa ei saatu näyttöä Teoston hinnaston kilpailua rajoittavista tekijöistä, tai siitä että kilpailu olisi Teoston hinnoittelun takia vääristynyt, ja KKV siten poisti asian käsittelystä. SF Anytime valitti KKV:n päätöksestä markkinaoikeuteen.

Nyt annetussa päätöksessä markkinaoikeus hylkäsi SF Anytimen valituksen ja määräsi oikeudenkäyntikulut sen maksettaviksi. Markkinaoikeuden mukaan aiempi kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös oli oikea.

Teosto on tyytyväinen markkinaoikeuden ratkaisuun. Vuosia jatkuneen prosessin jälkeen päätös selkeyttää tilannetta markkinoilla ja antaa Teostolle mahdollisuuden palata SF Anytimen kanssa normaaleihin neuvotteluihin tekijänoikeuskorvauksista Teoston vahvistetun hinnaston pohjalta.

Lisätietoja:
lakiasiainjohtaja Antti Härmänmaa, Teosto, puh. 040 353 2933, antti.harmanmaa@teosto.fi