Teosto uudistaa online- ja mediahinnastojaan

Teosto uudistaa hinnastojaan, jotka koskevat musiikin käyttöä kuluttajille maksullisissa musiikin suoratoistopalveluissa (audio streaming) sekä maksuttomia sisältöjä tarjoavissa palveluissa. 

Kuluttajille maksullisia musiikin suoratoistopalveluita (audio streaming) koskeva uudistus lisää Teoston hinnoittelumallin selkeyttä ja läpinäkyvyyttä: palveluntarjoaja voi valita hinnaston useista eri alennusvaihtoehdoista omaan liiketoimintamalliinsa soveltuvimmat. Hinnoittelumalli on teknologianeutraali ja se perustuu palveluissa käytetyn musiikin määrään ja palveluntarjoajien saamiin tilausmaksutuloihin.

Maksuttomia sisältöjä tarjoavien palveluiden musiikinkäyttökorvausta koskevissa hinnastoissa täsmennetään palveluntarjoajien musiikinkäyttökorvauksen alainen liikevaihtopohja. Uudistuksen jälkeen liikevaihtopohjaan sisällytetään myös liikevaihtoon rinnastuvat tuloerät, kuten erilaiset toimintaa varten saadut tuet sekä lahjoituksina ja testamenteilla saadut varat. 

Uudistetut hinnastot löytyvät oheisten linkkien takaa.