Teoston jäsenkokousten ajankohdat vuonna 2014

Teoston ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenkokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuonna 2014 Teoston jäsenkokoukset järjestetään 9.4.2014 ja 10.12.2014. Hallitus lähettää kokouskutsut jäsenille kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet yhdistyksen jäsenten piiristä. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Teoston lähes 27 000 musiikintekijä- ja -kustantaja-asiakkaasta noin 700 on Teoston jäseniä. Lue lisää Teoston jäsenyydestä täältä.