Teoston yleiset sopimusehdot muuttuvat 1.4.2019 alkaen

Muutamme Teoston yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat osa musiikkia käyttävien asiakkaidemme musiikinkäyttölupia. Muutetut yleiset ehdot tulevat voimaan 1.4.2019. Muutokset ovat pääasiassa tekstilisäyksiä tai -muutoksia, joilla halutaan päivittää, selkeyttää ja täsmentää Teoston yleisiä sopimusehtoja. 

Miten ehdot muuttuvat?

Yleisellä tasolla ehtoja on pyritty selkeyttämään ja täsmentämään. Muutetuissa ehdoissa tuodaan esimerkiksi aiempaa selkeämmin esiin, että Teoston myöntämät käyttöluvat koskevat vain Teoston edustamia musiikkiteoksia. Täsmennyksillä ei ole vaikutusta musiikinkäyttölupien kattavuuteen tai noudatettaviin käytäntöihin verrattuna aikaisempaan.

Ehtoihin tehdyt keskeiset konkreettiset muutokset

  • Teosto on Suomessa 1.1.2017 voimaantulleessa tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevassa laissa tarkoitettu yhteishallinnointiorganisaatio (kohta 1.1).
  • Teosto käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kotimaisen uudistetun tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Teoston tietosuojalauseke on löydettävissä Teoston verkkosivuilta www.teosto.fi (kohta 16.2).
  • Teosto käsittelee asiakkailta saatuja tietoja tietosuojalausekkeessaan ilmoitetuin tavoin ja tarkoituksin (kohta 17).
  • Vastaisuudessa muutoksista yleisiin sopimusehtoihin ilmoitetaan Teoston verkkosivuilla www.teosto.fi tai muulla viestinnällä (kohta 23.2). Merkittävistä muutoksista tiedotamme asiakkaita jatkossakin henkilökohtaisesti

Muutetut ehdot tulevat voimaan automaattisesti 1. huhtikuuta 2019., eikä muutokset hyväksyvien asiakkaidemme tarvitse tehdä mitään. Muutettuja ehtoja sovelletaan myös kaikkiin ennen muutoksia tehtyihin sopimuksiin.

Asiakkailla, jotka eivät hyväksy yleisten sopimusehtojen muutoksia, on oikeus irtisanoa musiikinkäyttölupansa. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja sen irtisanomisaika on yksi kuukausi. 

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa asiakaspalvelumme, p. 010 808 118 tai sähköpostitse tapahtumat (at) teosto.fi.

Muutetut Teoston yleiset sopimusehdot, voimassa 1.4.2019 alkaen (pdf)