06.09.2018 Teksti: Europe for Creators -hankkeen tiedote. Kuvat: Europe for Creators

Mielipidekyselyn mukaan kaksi kolmesta EU-kansalaisesta uskoo, että teknologiajäteillä on enemmän valtaa kuin Euroopan unionilla. Kysely toteutettiin yhteensä kahdeksassa maassa. ”Vallan tasapainoa tulee uudistaa”, toteaa tiedotteessa luovia aloja edustavan eurooppalaisen Gesac-järjestön johtaja Véronique Desbrosses.

Työn alla olevasta EU:n tekijänoikeusuudistuksesta on keskusteltu aktiivisesti EU:n jäsenvaltioissa.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 61 prosenttia kansalaisista pelkää suurien teknologiayhtiöiden vaikuttamista eurooppalaisten maiden toimintaan ja päätöksentekoon. 66 prosenttia vastaajista koki, että internetin alustapalvelut eivät jaa tuottoja oikeudenmukaisesti niille sisällöntuottajille, joiden sisältöjä alustapalveluissa hyödynnetään. 87 prosenttia tutkimukseen vastaajista kannattaa myös lainsäädäntöä, joka tukee taiteen ja sisältöjen tekijöiden oikeuksia. 

Mielipidekyselyn taustalla on Europe for Creators -hanke, johon kuuluu reilu 15 kulttuurialan järjestöä eri maista. Harris Interactiven toteuttamaan online-kyselyyn osallistui elokuussa yhteensä 6 600 vastaajaa Espanjasta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta, Tšekin tasavallasta, Puolasta, Romaniasta ja Kreikasta. Hankkeen mukaan nämä maat muodostavat lähes 60 prosenttia Euroopan parlamentin jäsenistä ja ovat kriittisessä asemassa, kun tekijänoikeusdirektiivistä päätetään.

”Vallan tasapainoa tulee uudistaa”, toteaa tiedotteessa luovia aloja edustavan eurooppalaisen Gesac-järjestön johtaja Véronique Desbrosses.

Tekijänoikeusdirektiivi tuodaan Euroopan parlamentin täysistuntokäsittelyyn 12.9.

Alkuperäinen tiedote mielipidekyselystä on julkaistu Gesacin (eli European Grouping of Societies of Authors and Composers) sivuilla. Gesac on Teoston eurooppalainen kattojärjestö ja edustaa lukuisia luovia sektoreita, mm. musiikkia, kuvataiteita ja audiovisuaalisia aloja.

Tutustu tarkemminTulokset maittain ja teemoittain  (englanniksi)

Alkuperäinen tiedote kokonaisuudessaan englanniksi: Opinion Poll Finds that 2 out of 3 Citizens Believe Tech Giants Have More Power