Entistä lähempänä asiakkaita ja kumppaneita

Vuosikertomus 2014, esipuhe:
Kulunut vuosi oli yhteistyön tiivistämisen vuosi. Muutimme Lauttasaaresta Helsingin ytimeen, Kampin huippuun yhdessä Music Finlandin sekä Teoston jäsenjärjestöjen Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Suomen Musiikkikustantajat ry:n kanssa.

Uudet tilat ovat työskentelyn kannalta erinomaiset. Ilme on raikas ja moderni - esimerkiksi neuvotteluhuoneita on brändätty Teosto-palkintovoittajien mukaan.

Yhteistyömme pohjoismaisten sisarjärjestöjemme, tanskalaisen Kodan ja norjalaisen Tonon kanssa oli vuonna 2014 niin ikään varsin tiivistä. Otimme Polaris Nordic -yhteistyön puitteissa käyttöömme esitystapahtumien tilitysjärjestelmän. Järjestelmä virtaviivaistaa ja tehostaa toimintaamme, mikä tuottaa oikeudenomistajillemme entistä enemmän lisäarvoa. Se on Teoston toiminnan ydintä, sillä tärkein tehtävämme on varmistaa suomalaisen musiikintekijän menestyminen. Polaris-järjestöt sopivat myös yhteisyrityksensä kautta ICE-teostietokannan käyttöön siirtymisestä vuonna 2015.
 

Musiikin käytöstä helpompaa

Tavoitteenamme on sujuvoittaa musiikkilupien hankintaa. Tätä edistääksemme tiivistimme yhteistyötä Gramexin kanssa, kun päätimme syksyllä GT Musiikkiluvat Oy:n perustamisesta. Yhteisyritys hoitaa sekä Teoston että Gramexin taustamusiikin ja tapahtumien lupamyynnin, laskutuksen ja asiakaspalvelun. Lupien hankinnasta tulee siten helpompaa: tulevaisuudessa asiakkaat saavat luvat yhdellä kertaa samasta paikasta. Toiminnot suunnitellaan siirrettäväksi yhteisyritykselle asteittain kolmen seuraavan vuoden aikana 2016 alkaen.
 

Musiikintekijöille Teostosta 52,3 miljoonaa euroa vuodelta 2014

Teoston kotimaasta keräämät musiikinkäytön korvaukset olivat 51,9 miljoonaa euroa vuonna 2014. Lisäksi muiden järjestöjen kautta kerättiin esitys- ja tallennuskorvauksia 8,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan oikeudenomistajille tilitetään vuoden 2014 korvauksia 52,3 miljoonaa euroa.
 

Yksityisen kopioinnin hyvitys budjettirahoitteiseksi

Vuonna 2014 tehtiin ehdotus tekijänoikeuslain muuttamisesta, jonka myötä laitemaksusta luovutaan yksityisen kopioinnin hyvityksessä ja siirrytään valtion talousarviosta maksettavaan hyvitykseen. Laki tuli voimaan vuoden 2015 alussa ja samalla päättyi Teoston vuosikymmeniä kestänyt rooli hyvitysmaksua keräävänä järjestönä.


Katri Sipilä, toimitusjohtaja
 

LUE LISÄÄ:
Tiedote: Musiikintekijöille Teostosta 52,3 miljoonaa euroa vuodelta 2014
Digivisiolla kohti parempaa asiakaskokemusta
Teosto seuraa online-lisensioinnin keskittymiskehitystä