Annual Report Introductory

Annual Report Articles

Musiikintekijät 2014


 

Uudistuksia tilityksiin musiikintekijöille ja kustantajille

Vuonna 2014 tehtiin useita muutoksia tilityksen periaatteisiin. Tilityksessä otettiin käyttöön omat kategoriat yleisömäärään perustuville tapahtumille, laskutettuun summaan perustuville tapahtumille ja pienille tapahtumille. Muutoksen myötä musiikintekijöille ja -kustantajille voidaan maksaa tilitystä aiempaakin tarkemmin.Myös TV:ssä esitetyn musiikin korvausten tilitystä muutettiin päivittämällä tilityksessä käytettäviä kertoimia siten, että muun muassa musiikkiesityksille, joissa on esiintyjän kuva mukana (konserttien live-taltioinnit, musiikkivideot) tai jotka esitetään prime timen aikana, maksetaan korvaukset korkeimman tilityskertoimen mukaan.

Muutoksia tehtiin myös DJ-tilityksiin. DJ:t ovat vuoden 2014 alusta lähtien ilmoittaneet Teostolle, mitä musiikkia he soittavat keikoillaan. Korvauksia voidaan näin kohdentaa aiempaa tarkemmin niille musiikintekijöille, joiden musiikkia on soitettu. Ensimmäiset tilitykset DJ-keikoista maksetaan oikeudenomistajille kesällä 2015.

Video On Demand (VOD) -tilitys maksettiin vuonna 2014 ensimmäistä kertaa. Elokuvan katselukerroista kertyneet korvaukset tilitettiin elokuvamusiikin tekijöille tuotantokohtaisesti.

Lue lisää: Tilitys- ja jakosääntö (pdf)

Teostolle ilmoitetut uudet teokset 2014

       

BiisiPumppu innosti säveltämään ja sanoittamaan kouluissa

BiisiPumppu-hankkeessa tunnetut musiikintekijät, kuten Jukka Immonen, Mariska, Stig, Jenni Vartiainen ja Anssi Kela jalkautuivat kouluihin innostamaan musiikin ja äidinkielen opettajia sekä heidän oppilaitaan musiikin tekemiseen. Vuonna 2014 hankkeessa oli mukana 11 peruskoulua sekä 18 musiikintekijää.

Opetuksessa hyödynnettiin opettajille tuttujen menetelmien lisäksi musiikintekijöiden käyttämiä työkaluja ja metodeja. Moni opettaja koki, että kun käyttöön otettiin musiikintekoon tarkoitettuja ohjelmia ja kännyköitä, kynnys musiikin tekemiseen madaltui. Hankkeen tuloksena syntyikin kymmeniä biisejä sekä äänitteitä, konsertteja ja musiikkivideo.

”Halusimme ottaa hankkeeseen mukaan kouluja eri puolilta Suomea, jotta saisimme kerättyä kokemuksia siitä, miten musiikkia voidaan tehdä kouluissa erilaisilla tavoilla ja erilaisissa ympäristöissä,” kertoo musiikintekijöiden ja kustantajien palveluista vastaava päällikkö Sirke Salovaara.

Joissain kouluissa oppilaat ovat innostuneet musiikin tekemisestä niin, että biisejä on syntynyt projektin jälkeenkin. Myös moni opettaja aikoo jatkaa luovaa säveltämistä muidenkin luokkiensa kanssa.

Hankkeen tavoitteena on tuoda luova musiikin tekeminen osaksi koulujen opetusohjelmaa. Lue lisää: Opettajien kokemukset BiisiPumppu-hankkeessa

 

Teosto-palkinto jaettiin yhdettätoista kertaa

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää
 

Anssi Kelan blogaus kiinnosti lukijoita Teostoryssa

Musiikintekijän levein leipä kelluu radioaalloilla - ainakin jos Anssi Kelaa on uskominen. Laulaja-lauluntekijä herätti syksyllä 2014 huomiota blogaamalla Levoton tyttö -kappaleensa tilityksistä. Kela kuvaili millaisista virroista musiikintekijän tulot muodostuvat ja millainen epätasaisuus työhön liittyy – joskus kohdalle voi osua hittibiisi ja keikkoja, toisinaan taas edessä on vaisumpia vuosia.

Kela käsitteli tekstissään musiikkialan murrosta, mutta totesi radion olevan edelleen merkittävä tulonlähde laulaja-lauluntekijän elannon kannalta: “Yksi asia on tukevasti ennallaan - radiosoitosta maksettavat tekijänoikeustulot mahdollistavat sen, että minun kaltaiseni artisti voi elättää musiikillaan itsensä ja perheensä. Pelkällä levymyynnillähän kukaan ei enää elä. Eikä digimyynnillä. Eikä oheistuotemyynnillä. Eikä Spotifylla”, Kela kirjoittaa Teostory-lehdessä julkaistussa blogauksessaan. (Kuva: Jakke Nikkarinen)
 

Teoston edunvalvontatyössä painottuivat työllisyyskysymykset

Vuosi 2014 oli Teoston edunvalvonnassa työteliäs. EU-vaalien alla europarlamentaarikot ja puolueet pidettiin hyvin ajan tasalla musiikintekijöille tärkeistä kysymyksistä. Teosto järjesti eurovaalipaneelin, minkä lisäksi kulttuurikummit vierailivat myös EU-parlamentissa tapaamassa eurovaaleissa valittuja uusia meppejä. Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa tekijänoikeuksia koskevan direktiivin valmistelusta sekä tekijänoikeuden merkityksestä musiikintekijän työssä.

Viime vuoden aikana valmisteltiin myös vuosien 2015-2019 hallitusohjelmatavoitteet, joissa painotetaan digitaalisuuden sekä luovan työn merkitystä taloudelle. Tuoreen selvityksen mukaan luovat alat kuuluvat Euroopan suurimpiin työllistäjiin. Ne ovat myös kasvaneet talouskriisistä huolimatta. Taantuman aikana luovien alojen työllisyys kasvoi keskimäärin 0,7 % vuodessa, kun taas EU:n yleinen työllisyysaste pieneni saman verran.

Jotta Suomesta löytyisi tulevaisuudessakin ammattimaisia ja kulttuuria uudistavia musiikintekijöitä, heidän toimintaympäristönsä täytyy olla toimiva.

”Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisen ohella tämä edellyttää rakenteellisiin ja toimeentuloa koskeviin epäkohtiin tarttumista. Esimerkiksi Ruotsissa tekijä voi tulouttaa tekijänoikeusjärjestöltä saamansa korvaukset omalle yhtiölleen pysyen samalla henkilökohtaisesti järjestön asiakkaana. Tavoittelemme samankaltaista veroratkaisua Suomeen”, toteaa Teoston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Korhonen.

Keväällä hyväksyttiin kollektiivihallinnon direktiivi, joka yhdenmukaistaa tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa EU:n jäsenvaltioissa. Direktiivi vauhdittaa markkinoiden laajentumista: kun tekijä siirtää oikeuksiaan tekijänoikeusjärjestön hallinnointiin, hänelle avautuu uusi väylä massamarkkinoille.

Digitaalisten sisämarkkinoiden laajentaminen on yksi keino talouskasvun lisäämiseksi. Lue lisää digipalveluiden kulutustavoista Pohjoismaissa: Polaris Nordic -kyselytutkimus
 

Vilkas vaikuttamisen ja verkostoitumisen vuosi”Vuonna 2014 tapasimme sidosryhmiämme aktiivisesti erilaisten aiheiden tiimoilta. Järjestimme myös useita tilaisuuksia, joissa musiikintekijät pääsivät tapaamaan toisiaan. Edistimme musiikintekijyyteen, tekijänoikeuteen ja musiikin käyttöön liittyviä teemoja sekä toimme esille tuoretta tutkimustietoa musiikkialasta. Keskustelimme aiheista muun muassa eurovaalipaneelissa, SuomiAreenassa sekä Musiikki & Media -tapahtumassa.”, summaa Teoston markkinointipäällikkö Susanna Perämaa.

Suurin kaikille avoin tapahtuma oli Porissa järjestetty SuomiAreena-tilaisuus. Kirjurinluodon lavalla keskusteltiin rocklyriikasta otsikolla "Dylanista Dumariin". Aiheen äärellä olivat palkitut laulajat ja musiikintekijät Maija Vilkkumaa ja Jarkko Martikainen.

Laajin musiikkialan ammattilaisten joukko puolestaan tavoitettiin lokakuussa Tampereella järjestetyssä Musiikki & Media -tapahtumassa. Teosto kertoi tuoreen pohjoismaisen musiikinkäyttötutkimuksen tuloksia sekä esitteli livedataa, joka tarjoaa tietoa Suomen aktiivisimmista keikkapaikoista ja -esiintyjistä. Keskustelunaiheina olivat muun muassa katalogimusiikin käyttö tv-tuotannoissa, radioiden ja streaming-palveluiden toimintamallit sekä tapahtumajärjestämisen haasteet. Lue lisää: Vaikuttamisen ja verkostoitumisen vuosi 2014
 

Jäsenkokoukset 2014

Jäsenistö käyttää Teoston ylintä päätösvaltaa, päättää hallituksen kokoonpanon ja tekee jäsenkokouksissa päätökset järjestön toiminnasta.

Kevätkokouksessa 9.4.2014 Teoston hallitukseen valittiin säveltäjä Kimmo Hakola. Hallituksessa jatkoivat säveltäjä Juha Tikka ja kustantaja Ari Nieminen sekä sanoittaja Kaija Kärkinen ja kustantaja Tommi Tuomainen. Puheenjohtajana toimii säveltäjä Kim Kuusi.

Syyskokous hyväksyi 10.12.2014 vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja budjetin.

Tukea kotimaisen musiikin edistämiseen

Vuonna 2014 käytimme kotimaisen musiikin edistämiseen yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Tästä summasta rahastoimme 1,6 miljoonaa euroa eli 48 prosenttia Teosto-rahastoon. Rahasto perustettiin vuonna 2009 aatteellisen toiminnan turvaamiseksi ja musiikin edistämisen jatkuvuuden varmistamiseksi. Teosto-rahaston koko oli vuoden 2014 lopulla 18 miljoonaa euroa. Rahastoidusta summasta 9,6 miljoonaa euroa on peräisin Teoston omaisuuden realisoinneista.


Syyskuussa 2014 rahastolle vahvistettiin sijoituspolitiikka ja vuonna 2015 käynnistetään varojen jako Teosto-rahastosta. Näin ollen rahaston käynnistysvaihe on saatu päätökseen ja käytännön toiminnan vakiinnuttaminen voi alkaa.

Kokonaistavoite edistämistoimintaan suunnattujen varojen vuotuiselle määrälle on noin kaksi miljoonaa euroa. Tuemme rahaston avulla myös Musiikin edistämissäätiön (MES) toimintaa, jonka kautta musiikintekijät, esittäjät, kustantajat ja tuottajat saivat viime vuonna hakemusten perusteella tukea yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Gramex ja Teosto perustivat MES:in kesällä 2012.

Musiikin edistämisvaroilla tuemme myös jäsenjärjestöjemme, niitä lähellä olevien säätiöiden ja Music Finlandin toimintaa.