Annual Report Introductory

Annual Report Articles

Teoston vuosi 2015 lukuina

Teoston kotimaasta keräämät musiikinkäytön korvaukset olivat 53 miljoonaa euroa vuonna 2015. Lisäksi ulkomaisilta sisarjärjestöiltä ja yhteispohjoismaiselta NCB:ltä tuloutui esitys- ja tallennuskorvauksia Teoston kautta tilitettäväksi 6,8 miljoonaa euroa. Kansainvälisten musiikkipalveluiden laskutuksesta ja prosessoinnista sekä osin myös NCB:n taustatoiminnoista vastasi NMP. Kaikkiaan oikeudenomistajille tullaan tilittämään vuoden 2015 korvauksia toimintakulujen vähentämisen jälkeen 54,5 miljoonaa euroa.

Suomalaisen musiikin edistämiseen oikeudenomistajien yhteisillä päätöksillä käytetään 3,4 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös 2015 (pdf)

Teosto tuotot 2015