Annual Report Introductory

Annual Report Articles

Teoston vuosi 2013 lukuina

Teoston kotimaasta keräämät musiikinkäytön korvaukset kasvoivat 50,3 miljoonaan euroon. Lisäksi ulkomaisilta sisarjärjestöiltä ja yhteispohjoismaiselta tallennusoikeuksia hallinnoivalta NCB:ltä tuloutui esitys- ja tallennuskorvauksia Teoston kautta tilitettäväksi 9,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan oikeudenomistajille tilitetään vuoden 2013 korvauksia toimintakulujen vähentämisen jälkeen 52,3 miljoonaa euroa.

Suomalaisen musiikin edistämiseen oikeudenomistajien yhteisillä päätöksillä käytetään 2,9 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös 2013 (pdf)