Annual Report Introductory

Annual Report Articles

Kotimaisen musiikin osuus radiossa ja tv:ssä kasvoi edelleen

Teoston keräämistä esityskorvauksista 58 prosenttia tuli viime vuonna radio- ja tv-ohjelmissa esitetystä musiikista.Varsinkin radiossa kotimainen musiikki soi aiempaa useammin, ja siten myös korvauksia musiikintekijöille kertyi edellisvuotta enemmän. Kasvu johtui ohjelmasisältöjen lisääntyneestä tarjonnasta ja käytöstä sekä uusista palveluntarjoajista. Erityisesti uusien audiovisuaalisten online-palvelujen kuten Netflixin ja HBO:n tarjonta ja käyttö kasvoivat voimakkaasti.

Tämä kehitys on pakottanut myös kotimaiset televisiokanavat lisäämään ohjelmien tarjontaa verkossa.  Radion puolella online-palvelujen kasvu on ollut käynnissä ja kiristänyt kilpailua jo muutaman viime vuoden ajan. Silti online-palvelujen käyttö on kokonaisuudessaan edelleen pientä verrattuna perinteisen radion ja television ohjelmien kulutukseen.

Vuonna 2013 aloitimme Teostossa audiovisuaalisten sisältöjen uuden hinnoittelumallin valmistelun. Uudistuksen tavoitteena on vastata asiakkaiden musiikin käytön tarpeisiin ja tv-markkinoiden muutokseen.

Lue lisää:
Kotimaisuus on valttia Suomipopilla (Teostory 3/2013, s. 10).
Esitetyimmat teokset vuonna 2012 (vuoden 2013 tiedot saadaan kesäkuussa)

Taustamusiikki tekee tunnelman

Taustamusiikki soi siellä, missä siihen ei aina edes kiinnitä huomiota. Musiikilla on kuitenkin merkitystä: selvityksemme mukaan lähes puolet tavaratalojen asiakkaista arvioi, että viihtyisi myymälässä joko jonkin verran tai selvästi huonommin, jos siellä ei soisi musiikki. Ravintoloissa luku oli merkittävästi suurempi: esimerkiksi kolmannes yökerhojen asiakkaista ei käyttäisi palveluita lainkaan ilman musiikkia.

Taustamusiikki on merkittävä tulonlähde musiikintekijöille. Vuonna 2013 keräsimme taustamusiikin käytöstä korvauksia yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Tämä on 3,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua selittää myös taustamusiikin lisenssihintojen indeksikorotus, joka oli 3,7 prosenttia. Taustamusiikkia käytettiin entistä enemmän erityisesti liikuntapaikoissa, kuten liikuntahalleissa ja kuntosaleilla, joiden määrä on kasvanut.

Yritysten asiakastiloissa, kuten myymälöissä, kampaamoissa ja tavarataloissa käytettävästä musiikista keräsimme esityskorvauksia 4,3 miljoonaa, mikä on viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvuun vaikutti erityisesti tilojen koon eli esimerkiksi myymälöiden neliömäärän kasvu. Ravintoloiden ja kahviloiden taustamusiikin käytöstä keräsimme korvauksia 3,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa indeksikorotus huomioon ottaen edellisvuoden tulosta.

Lue lisää: Musiikilla positiivinen vaikutus myyntiin ja asiakkaiden viihtymiseen (Teostory 1/2013, s. 16).

Musiikki liikutti keikoilla, konserteissa ja tanssilattioilla

Keikat ja konsertit saivat ihmiset liikkeelle vuonna 2013. Konserteista ja muista elävän musiikin tapahtumista kerättiin korvauksia yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Vuoden aikana järjestettiin useita stadionkonsertteja ja isoja ulkoilmakonsertteja. Kesän suuret festivaalit onnistuivat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yli odotusten. Festivaali- ja konserttitarjonnan kasvu on kiristänyt konsertinjärjestäjien välistä kilpailua, mutta myös laajentanut samalla valikoimaa ja kasvattanut kokonaismarkkinoita.

Avasimme tammikuussa ravintoloille ja tanssipaikoille eli vakituisissa esityspaikoissa tapahtumia järjestäville musiikin käyttäjille verkkopalvelun tapahtumatietojen ilmoittamista varten. Tapahtumatietojen ilmoittamisvelvollisuus on osa vuonna 2012 Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa tehtyä tanssimusiikin hinnoittelua koskevaa sopimusta.

Digitaalisen musiikin käyttö ja korvaukset kasvoivat edelleen – jatkossa mukana myös YouTube

Yhä suurempi osuus suomalaisten kuuntelemasta musiikista on digitaalisessa muodossa. Vuonna 2013 digitaalisen musiikin osuus musiikkimarkkinoista kasvoi jo yli kolmannekseen, 36 prosenttiin, ja korvauksia digitaalisen musiikin käytöstä kerättiin 4,3 miljoonaa euroa. Laillisten musiikkipalveluiden tarjonta on lisääntynyt ja laatu parantunut – erilaisia palveluja ja musiikkisisältöjä on tarjolla enemmän kuin koskaan aiemmin.

Vaikka digitaalisen musiikin markkinaosuus kasvoi, sen käytöstä kerätty euromääräinen korvaus oli pienempi kuin edellisvuonna, jolloin korvauksiin kuului yksittäinen kertalaskutus. Kokonaisuutena digitaalisen musiikin suosio ja korvausten määrä on kuitenkin vahvassa kasvussa. Kasvun veturina olivat erityisesti musiikin suoratoistopalvelut (streaming), joille vuosi oli hyvä: käyttäjämäärien sekä kerättyjen korvausten kasvu jatkui edelleen, ja etenkin maksullisten palvelujen käyttäjämäärät ovat kasvaneet hyvin. Myös ladattavan musiikin (download) sekä audiovisuaalisten catch up -palveluiden (esimerkiksi YLE Areena, MTV Katsomo ja Ruutu.fi) sekä VOD-palveluiden (video on demand, esimerkiksi Netflix, Elisa Viihde, Viaplay) käyttö ja korvaukset lisääntyivät. Niiden kasvu jatkunee hyvänä myös 2014 aikana.  Sen sijaan soittoäänten kauppa väheni huomattavasti.

Yksi vuoden merkittävistä uudistuksista oli YouTuben kanssa tekemämme lisensointisopimus. Marraskuusta alkaen musiikintekijät voivat saada korvausta, kun heidän musiikkiaan kuunnellaan YouTuben kautta Suomessa. Korvaukset perustuvat videoiden yhteydessä näytettävistä mainoksista saataviin mainostuloihin.

Televisio-ohjelmien katselu verkossa lisääntyy ja palvelut kehittyvät. Joulukuussa teimme muiden tekijänoikeusjärjestöjen, televisioyhtiöiden ja operaattoreiden kanssa opetus- ja kulttuuriministeriölle aloitteen televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden lisensoinnin uudistamisesta. Uudistuksen toivotaan etenevän vuoden 2014 aikana.

Lue lisää:
Digitaalisen sisällön osuus musiikkimarkkinoista vahvistuu
(Teostory 1/2013, s. 35).
Teosto ja YouTube tekivät lisensointisopimuksen

Hyvitysmaksun uudistustyö jatkuu

Hyvitysmaksu koskee tallennuslaitteita, joille kuluttajat voivat kopioida teoksia yksityiseen käyttöönsä. Sellaisia ovat muun muassa tyhjät cd- ja dvd-levyt, kiintolevylliset digisovittimet, videotallentimet sekä ulkoiset kiintolevyt. Teosto kerää ja jakaa hyvitysmaksut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. Vuonna 2013 hyvitysmaksut tuottivat yhteensä 6,4 miljoonaa, josta tulos oli 6 miljoonaa. Suurin osa tulosta tullaan tilittämään suorina korvauksina yksittäisille tekijöille ja osa tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite uudistaa hyvitysmaksujärjestelmää turvaamaan alan toiminnan taloudelliset edellytykset teknologian kehittyessä. Uudistuksessa ei päästy vuonna 2013 vielä eteenpäin, vaan ratkaisu siirtyi seuraavalle vuodelle.

Teosto edellyttää, että hallitusohjelmaan kirjattu uudistus toteutetaan kuluvalla vaalikaudella. Olemme avoimia erilaisille ratkaisuille, joilla on yhteys yksityiseen kopiointiin ja jotka tuottavat oikeudenhaltijoille kohtuullisen hyvityksen.

Lue lisää:
Hyvitysmaksuvarojen jako 2013
Hyvitysmaksu.fi

Dj-lisenssit ja liikunnanohjaajien luvat uudistuivat

Vuonna 2013 räätälöimme dj:ille ja liikunnanohjaajille omat tallennusluvat. Samalla luvista poistuivat tallennettavien kappaleiden lukumäärää koskevat rajoitukset ja hinnat laskivat. Tavoitteenamme oli rakentaa entistä helppokäyttöisemmät luvat tiiviissä yhteistyössä alalla toimivien kanssa.

Huhtikuusta 2013 lähtien dj:iden ei ole enää tarvinnut hakea tallennuslupia erikseen Teostolta ja Gramexilta, vaan yksi lupa riittää. Lisäksi teimme dj:iden omasta ehdotuksesta kertalisenssin niille, joilla saattaa olla keikkoja vain muutama vuosittain.

Sekä dj:t että liikunnanohjaajat ovat velvollisia hankkimaan luvan, mutta nyt saatavilla on myös toimipaikkakohtaiset luvat, jolloin esimerkiksi ravintola tai liikuntakeskus voi hakea lisenssin heidän puolestaan. Uudistuksesta on saatu hyvää palautetta ja lupien määrä on kasvanut.

Tavoitteenamme on jatkaa yhteistyötä ja yhdistää lupia Gramexin kanssa niin, että jatkossa mahdollisimman monet erilliset luvat voisi saada kätevästi samalta luukulta.

Lue lisää:
Dj-lupa uudistuu: hinta laskee ja tallennusmäärien rajoitukset poistuvat (Teostory 1/2013, s. 34)
Dj:ille ja liikunnanohjaajille uudet musiikin tallennusluvat

Tarinoita elävästä elämästä

Suomalaiset rakastavat kotimaista musiikkia ja kuuntelevat sitä runsaasti. Juhlavuoden kunniaksi keräsimme tarinoita hetkistä, joissa suomalainen musiikki on ollut kuulijoille erityisesti läsnä. Tarinoista välittyi musiikin voima elämysten ja muistojen luojana sekä lohduttajana surun keskellä.

Teostoon tuli lähes kolmesataa tarinaa. Tarinoita kertyi paljon esimerkiksi Mariskan sanoittamasta ja Jenni Vartiaisen sekä Jukka Immosen säveltämästä Missä muruseni on -kappaleesta.

Lue Se biisi kosketti -tarinoita