Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Internationalisering

Vi främjar finländsk musik och dess framgång ute i världen

Kompositör Kaija Saariaho
Teostos kund sedan 1978

Som vår kund får du ersättningar även när din musik framförs utomlands. Vi har ett omfattande internationellt nätverk och betjänar dig och ger dig råd när du vill göra en internationell karriär.

Ersättningar från hela världen

Vi har ett brett nätverk av internationella samarbetspartner och betalar ersättningar när din musik spelas utomlands.

Ut i världen via Teosto

Vi har ett globalt nätverk av samarbetspartner och vi ser till att du kan känna dig trygg, var din musik än spelas. 

Vi har ett s.k. ömsesidighetsavtal med cirka 70 utländska upphovsrättsorganisationer. De utländska upphovsrättsorganisationerna samlar in ersättningar för användning av våra kunders musik i sina länder och avräknar ersättningarna till Teosto.

Piirretty maapallo
  • Alla våra kunder får en internationell skaparidentitet: ett IPI-nummer och ISWC-koder, som gör att dina verk kan identifieras överallt i världen.
  • Vi förhandlar med internationella plattformar för dig. Vi ingår även avtal med internationella onlineplattformar såsom YouTube, Facebook, Instagram och SoundCloud. Därför har vi grundat det samnordiska bolaget Polaris Music Hub, som representerar flera länder i förhandlingarna.
  • Vi betjänar dig och ger dig stöd på svenska under din karriär.
  • Vi är med om att finansiera Music Finland ry, som fokuserar på export av finländsk musik och erbjuder professionella musikskapare internationaliseringsutbildningar, exportresor och showcase-uppträdanden på internationella musikevenemang. Läs mer på Music Finlands webbplats.
  • Vi ger dig information om olika marknader, avtal och logiken bakom insamling av ersättningar samt kontakter via vårt internationella nätverk.
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!