Skip to content

Tjänster

Vi tar hand om dina rättigheter i Finland och i världen.

Kompositör Iiro Rantala
Teostos kund sedan 1993

Den viktigaste tjänsten som du som vår kund får är avräkningar: vi samlar in ersättningar för framförande av din musik i Finland och utomlands och betalar ut dem till dig. Vi erbjuder dig kompetent service och ger dig råd i praktiska frågor gällande ditt arbete. Via oss är du också en del av de finländska musikskaparnas gemenskap och drar nytta av vårt intressebevakningsarbete.

Våra tjänster för dig kan delas in i tre grupper: förvaltning av rättigheter, kontakt och kommunikation samt stöd och intressebevakning.

Förvaltning av rättigheter

 • Global registrering och administration av uppgifter om upphovsmän och verk: du får internationella identifikationskoder både för dig som musikskapare (IPI-nummer) och för dina verk (ISWC-koder).
 • Avtal om musikanvändning: vi förhandlar med olika parter om villkoren och priserna för musikanvändning och ingår licensavtal med musikanvändare.
 • Vi säljer licenser för användning av din musik.
 • Vi fakturerar ersättningar för användning av din musik i Finland och utomlands.
 • Vi behandlar rapporterna om musikanvändning för att vi ska kunna betala de insamlade ersättningarna till de musikskapare vars musik har spelats.
 • Vi betalar ut ersättningar och sköter förskottsinnehållningen för de ersättningar som betalas som förvärvsinkomst.
 • Vi ger råd och hjälper dig med frågor som gäller beskattning och intäktsmodeller.
 • Vi behandlar reklamationer, dvs. reder ut eventuella oklarheter vid betalning av ersättningar.

Kontakt och kommunikation

 • Tillgång till e-tjänster dygnet runt: i vår webbtjänst kan du bland annat anmäla verk och framföranden, följa dina avräkningar och göra anmälningar om självförvaltning.
 • Kundtjänst och rådgivning via livechatten på vår webbplats (utanför kontorstid svarar vår bot Sointu på dina frågor på chatten), per telefon och via e-post.
 • Information, anvisningar och aktuella nyheter på vår webbplats, i våra nyhetsbrev och på våra kanaler i sociala medier samt artiklar om intressanta händelser och fenomen i webbtidningen Teostory.

Stöd och intressebevakning

 • Som vår kund kan du även ansluta dig till våra medlemsorganisationer (Finlands Tonsättare, Finlands Musikskapare och Finska Musikförläggareföreningen) och få tillgång till deras tjänster.
 • Stiftelsen Musiikin edistämissäätiös understöd och instrumentbank.
 • Samhällelig och politisk påverkan, till exempel för att främja den sociala tryggheten och arbetslöshetsskyddet för professionella musikskapare.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!

KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)