Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Tjänster

Vi tar hand om dina rättigheter i Finland och i världen.

Kompositör Iiro Rantala
Teostos kund sedan 1993

Den viktigaste tjänsten som du som vår kund får är avräkningar: vi samlar in ersättningar för framförande av din musik i Finland och utomlands och betalar ut dem till dig. Vi erbjuder dig kompetent service och ger dig råd i praktiska frågor gällande ditt arbete. Via oss är du också en del av de finländska musikskaparnas gemenskap och drar nytta av vårt intressebevakningsarbete.

Våra tjänster för dig kan delas in i tre grupper: förvaltning av rättigheter, kontakt och kommunikation samt stöd och intressebevakning.

Förvaltning av rättigheter

 • Global registrering och administration av uppgifter om upphovsmän och verk: du får internationella identifikationskoder både för dig som musikskapare (IPI-nummer) och för dina verk (ISWC-koder).
 • Avtal om musikanvändning: vi förhandlar med olika parter om villkoren och priserna för musikanvändning och ingår licensavtal med musikanvändare.
 • Vi säljer licenser för användning av din musik.
 • Vi fakturerar ersättningar för användning av din musik i Finland och utomlands.
 • Vi behandlar rapporterna om musikanvändning för att vi ska kunna betala de insamlade ersättningarna till de musikskapare vars musik har spelats.
 • Vi betalar ut ersättningar och sköter förskottsinnehållningen för de ersättningar som betalas som förvärvsinkomst.
 • Vi ger råd och hjälper dig med frågor som gäller beskattning och intäktsmodeller.
 • Vi behandlar reklamationer, dvs. reder ut eventuella oklarheter vid betalning av ersättningar.

Kontakt och kommunikation

 • Tillgång till e-tjänster dygnet runt: i vår webbtjänst kan du bland annat anmäla verk och framföranden, följa dina avräkningar och göra anmälningar om självförvaltning.
 • Kundtjänst och rådgivning via livechatten på vår webbplats (utanför kontorstid svarar vår bot Sointu på dina frågor på chatten), per telefon och via e-post.
 • Information, anvisningar och aktuella nyheter på vår webbplats, i våra nyhetsbrev och på våra kanaler i sociala medier samt artiklar om intressanta händelser och fenomen i webbtidningen Teostory.

Stöd och intressebevakning

 • Som vår kund kan du även ansluta dig till våra medlemsorganisationer (Finlands Tonsättare, Finlands Musikskapare och Finska Musikförläggareföreningen) och få tillgång till deras tjänster.
 • Stiftelsen Musiikin edistämissäätiös understöd och instrumentbank.
 • Samhällelig och politisk påverkan, till exempel för att främja den sociala tryggheten och arbetslöshetsskyddet för professionella musikskapare.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!