Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Reklamationer

Med hjälp av reklamation kan du vid behov korrigera din egen avräkning. Om du upptäcker brister eller fel i avräkningen kan du göra en reklamation efter avräkningen.

Gör en reklamation i webbtjänsten

När avräkningen är betald och du upptäcker brister i din betalda avräkning eller något som behöver åtgärdas kan du göra en reklamation. En reklamation kan göras för ett uppträdande som skett antingen i Finland eller utomlands eller för en föreställning för vilken avräkning har betalats felaktigt eller inte alls.

Reklamation kan endast göras via webbtjänsten under rubriken Reklamationer, där du hittar instruktioner för hur du gör en reklamation. Ange all begärd information i reklamationen så exakt och detaljerat som möjligt. Om informationen är ofullständig är det svårt att spåra den saknade föreställningen. Ju mer detaljerad information du ger om uppträdandet eller föreställningen vars avräkning är ofullständig eller felaktig, desto snabbare går det att behandla reklamationen.

VIKTIGT! Gör en eventuell reklamation inom nedanstående tidsram. Försenade reklamationer kan tyvärr inte behandlas.

 • Avräkning för mars senast den 30 april
 • Avräkning för juni senast den 31 augusti
 • Avräkning för september senast den 31 oktober
 • Avräkning för december senast den 31 januari

Innan du gör en reklamation

Kontrollera

 • Avräkningsschemat i avräkningskalendern
  • Ersättning för framföranden betalas beroende på avräkningsområdet först 6–12 månader efter att verket har framförts. Avräkningsområdena är bland annat konserter, radio, tv och bakgrundsmusik.
 • Listan Mina verk i webbtjänsten
  • Om ditt verk inte syns i listan över dina egna verk är registreringen ofullständig.
 • Verkanmälan för ett verk
  • En verkanmälan ska vara gjord och information om ett eventuellt förlagsavtal ska ha meddelats till Teosto senast 5 månader före avräkningstidpunkten.
 • Korrekt kontonummer
  • Om ditt kontonummer saknas eller är felaktigt kunde betalningen inte genomföras. Du kan kontrollera ditt kontonummer på fliken Betalda ersättningar i webbtjänsten.

Observera

 • Om en verkanmälan, förlagsavtalsanmälan eller bankuppgifter saknas och uppgifterna har anmälts eller korrigerats efter att avräkningsförberedelserna redan påbörjats kan anmälningarna inte behandlas. Då övergår den inkommande avräkningen automatiskt till nästa möjliga avräkning och du behöver inte göra någon reklamation.
 • Om du har bekräftat verkanmälningar under Obekräftade verk eller returnerat kontrollistan över en ny kunds verk under två veckor före den inkommande avräkningens betalningsdatum, hinner verken inte med förrän i följande avräkning.
 • Ersättning för utländska framföranden betalas normalt tidigast 18 månader efter framförandet eller föreställningen. 

Beräkna

 • Har ersättningar över 25 euro influtit på ditt verk? Det minsta belopp som betalas ut vid avräkning är 25 euro. Om ersättningsbeloppet är lägre väntar avräkningen tills gränsen på 25 euro har överskridits. I vår tabell kan du se vägledande uppskattningar av hur mycket ersättning som samlas in för olika föreställningar för ett verk per minut.

Behandlingstid för reklamationer 

Vi behandlar reklamationer i den ordning de anländer och strävar efter att behandla dem så snart som möjligt. Det kan emellertid ta en tid innan vi får tillgång till den information som saknas, vilket tyvärr leder till att reklamationernas behandlingstid är flera veckor, eller till och med månader för utländska föreställningar och framföranden. Du får emellertid automatiskt information om hur behandlingen fortskrider.

Betalning av saknad del

Om reklamationen är berättigad kommer vi att betala den uteblivna avräkningen vid nästa möjliga avräkning efter att alla nödvändiga uppgifter om framförande av musik har mottagits och behandlats. Till exempel om din reklamation av marsavräkningen är färdigbehandlad i slutet av maj, kommer vi att betala ersättningen till dig i septemberavräkningen. Du kan kontrollera betalningstidpunkterna för ersättningsavräkningar i avräkningskalendern.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!