Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Föreställningar och musikanvändning

Oavsett om det handlar om liveföreställningar eller streamade virtuella evenemang behöver du alltid licens för att anordna föreställningar och använda musik på spelningar, konserter, företagsevenemang och fester. Licens krävs för föreställningar både med och utan inträdesavgift. Licensavgifter är ersättningar för användning av musik som vi betalar till musikskaparna.

Vem ska ansöka om licens?

 • Licensen skaffas av föreställningens organisatör, det vill säga den som ansvarar för att anordna föreställningen eller som administrerar föreställningens plats, såsom en restaurang eller dansbana.
 • Licensen kan också skaffas av en professionell evenemangsbyrå som ansvarar för att anordna föreställningar. Evenemangsbyrån kan skaffa licenser antingen i eget namn eller i sina kunders namn.

När det är aktuellt att anordna föreställningar – så skaffar du licens

 • Välj om du behöver licens för en eller flera föreställningar.
 • Om föreställningen också streamas behöver du dessutom licens för livestreaming. OBS! Gratis livestreaming (som inte spelas in) på YouTube, Facebook, Instagram och TikTok kräver ingen licens från Teosto.
 • Köp evenemangslicens och streaminglicens efter behov.

Vilken typ av licens behöver du?

Live-föreställningar

ENSKILDA FÖRESTÄLLNINGARFLERA FÖRESTÄLLNINGAR UNDER ÅRET
För vem? Arrangörer av evenemang, konserter och festivaler, mässor och föreställningar. Även för personalfester och kundevenemang i företag och samfund.

Den mest lämpliga licensen är oftast en evenemangslicens, vilket är det billigaste alternativet för en organisatör, men som även är en licens som lämpar sig för att anordna flera föreställningar (på olika platser). Priset baseras på biljettintäkterna eller publikmängden på föreställningar med fritt inträde. Licensen köper du enkelt på webben.För vem? Tiolicensen lämpar sig för vem som helst som arrangerar flera föreställningar med högst 200 personer. Restauranglicenser lämpar sig för restauranger och dansbanor. Läs mer om begränsningar och villkor för olika licenser!

1) Tiolicens: max 10 föreställningar per år, högst 200 personer/föreställning, för live- eller inspelningsmusik
2) Årslicens för restauranger (live eller inspelning): fast pris, max 200 kundplatser, ingen rapportering
3) Fast licens för restaurang (live eller inspelning): prissättning enligt kundplatser och antal föreställningar under året
4) Procentlicens för restauranger (live eller inspelning): prissättning enligt biljettintäkter och antal föreställningar under året

Streamade föreställningar

STREAMAD VIRTUELLT EVENEMANGLIVE-FÖRESTÄLLNING SOM ÄVEN LIVESTREAMAS
Gratis livestreaming (som inte spelas in) på YouTube, Facebook, Instagram och TikTok kräver ingen licens från Teosto, eftersom Teosto ingått avtal med tidigare nämnda plattformar om licenser och ersättningar för musikanvändning.

Artisten behöver inte göra anmälan om framförande för gratis streaming på plattformar som är licensierade av Teosto. 

Livestreaminglicens behövs för avgiftsbelagda livestreamade spelningar, konserter och föreställningar som huvudsakligen innehåller musik på alla plattformar (inklusive YouTube, Facebook och Instagram) samt för gratis livestreams om de streamas på någon annan plattform än de ovan nämnda. Inkluderar rätten att spela in en livestream för senare visning under 30 dygn.

Mediesmålicens krävs för andra livestreamade föreställningar där musiken inte är i fokus (t.ex. webbseminarier och sportevenemang) om de streamas på någon annan plattform än YouTube, Facebook och Instagram. Krävs för alla plattformar om en livestreamad föreställning spelas in för senare visning.
Om du anordnar en fysisk föreställning som dessutom livestreamas på någon annan plattform än YouTube, Facebook eller Instagram behöver du tills vidare en separat licens för både live- och streamad föreställning.
För licensalternativ se Föreställning streamad som virtuellt evenemang.

Meddelande av uppgifter om föreställningar och musik

Arrangören ska alltid meddela uppgifter om föreställningar som anordnas med evenemangslicens och livestreaminglicens. Det lönar sig att meddela uppgifterna, eftersom du får en faktura som baseras på föreställningens biljettintäkter eller publikmängd och 3 % rabatt när du meddelar uppgifterna i tid. Om du inte meddelar några uppgifter fakturerar vi musikersättningen med en uppskattad faktura som alltid är större än en faktura som baseras på faktiska uppgifter.

Artisten ansvarar för att göra en programrapport, dvs. meddela musikuppgifter (vilka låtar som har framförts, vem som har skrivit låtarna). Detta gäller särskilt coverartister och -band som framför andras musik. Artister meddelar musikuppgifter genom att göra en anmälan om framförande i vår webbtjänst. Se artistens instruktioner för anmälan om framförande.

I vissa fall meddelar emellertid även evenemangsarrangören musikuppgifter. Exempel på sådana fall är:

 • orkesterkonserter
 • konserter som anordnas av läroanstalter där artisterna är elever eller studerande
 • allsångsevenemang som anordnas av kommuner och församlingar eller andra tillställningar där kommuninvånare eller församlingsmedlemmar framför musik
 • musik på scenuppföranden
 • uppträdande av utländska band och orkestrar

Blanketter och instruktioner för anmälan av musikuppgifter finns i anslutning till respektive licens.

 • Gå till webbtjänsten genom att klicka på E-tjänster högst upp till höger på den här webbplatsen.
 • Logga in på tjänsten med det användarnamn du fått som krypterad e-post.
 • Klicka på knappen Gör anmälan/bekräfta i den rosa Evenemangslicens -rutan.

Gör en ny anmälan

 • Klicka på knappen Skapa ny föreställning .
 • Fyll i uppgifterna (klicka på Fortsätt för att gå vidare på blanketten).
 • Vid behov kan du redigera dina sparade uppgifter genom att klicka på föreställningens namn och sedan på knappen Redigera föreställning

Om du meddelar uppgifter redan före föreställningen ska du lämna föreställningen i läget Information saknas så att du kan meddela och bekräfta uppgifter efter föreställningen. Föreställningar som du sparat som ofullständiga hittar du i fortsättningen i avsnittet Ofullständiga föreställningar .

Bekräfta tidigare rapporterade uppgifter

 • Skrolla ner till listan Ofullständiga föreställningar , klicka på föreställningens namn.
 • Klicka på knappen Redigera föreställning för att fylla i uppgifterna.
 • Klicka på Bekräfta.

Klicka på knappen Bekräfta när du har redigerat alla uppgifter. Om knappen är dold saknas information.

OBS! När du har bekräftat dina uppgifter genom att klicka på knappen Bekräfta kan du inte längre komplettera eller redigera dina uppgifter. Kontakta vår kundtjänst om du upptäcker ett fel i uppgifterna.

Anmälan ska göras och uppgifterna bekräftas senast den 15:e följande månad. OBS! Anmälan måste också göras för de månader då inga föreställningar har anordnats genom att välja Inga föreställningar denna månad.

Kom ihåg att bekräfta månadens alla uppgifter när du har angett dem genom att klicka på Bekräfta månadens föreställningar. Om du inte bekräftar uppgifterna överförs de inte till oss.

 • Gå till webbtjänsten genom att klicka på E-tjänster högst upp till höger på den här webbplatsen.
 • Logga in på tjänsten med det användarnamn du fått som krypterad e-post.
 • Klicka på knappen Gör en månadsanmälan i den ljusblå Restauranglicenser-rutan
 • Välj föreställningens plats som du vill meddela uppgifter om (klicka på platsens namn).
 • Välj den månad du vill rapportera uppgifter för (klicka på månadens namn).
 • Om du inte har anordnat föreställningar under en viss månad, öppna månaden och välj Inga föreställningar den här månaden längst ned på sidan.

Inspelningsmusik (övre delen av blanketten)

 • I fältet Ange antalet föreställningar anger du antalet karaoke-, DJ-spelnings- och diskokvällar som anordnats under den aktuella månaden.
 • Om föreställningen är en livespelning där man även spelar inspelningsmusik (till exempel som bakgrundsmusik före och efter föreställningen) ska du inte anmäla inspelningsmusik som en egen föreställning. I dessa fall täcker ersättningen för livemusik även inspelningsmusik, så det räcker med att anmäla livespelningen.
 • Om det finns två separata föreställningar på samma föreställningsplats under samma kväll (t.ex. först liveföreställning och sedan DJ eller disko med egna inträdesbiljetter) ska dessa anges som egna föreställningar som liveföreställning och evenemang med inspelningsmusik.

Livespelningar (nedre delen av blanketten)

 • Klicka på Lägg till föreställning, eller Inga föreställningar denna månad om inga föreställningar anordnats.
 • Ange önskad information om föreställningen (datum, artist och/eller föreställningens namn, biljettpris) och klicka på Fortsätt till nästa steg och Spara föreställning
 • Upprepa föregående steg för alla månadens livespelningar
 • När du har angett information om alla spelningar klickar du på Gå till bekräftelse
 • Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på Bekräfta månadens föreställningar

OBS! Om vi redan har fått kännedom om föreställningen på annat sätt (t.ex. genom artistens anmälan om framförande) innan deadline för bekräftelsen, finns den färdigt i listan över föreställningar med statusen Ofullständiga uppgifter.

 • Kontrollera i så fall att uppgifterna är korrekta.
 • Korrigera eller komplettera uppgifterna vid behov.
 • Spara föreställningen.
 • Bekräfta föreställningen.

Om du precis har anmält uppgifter om en föreställning i webbtjänsten, men ännu inte bekräftat dem, kan du själv redigera uppgifterna i webbtjänsten.

 • Under rubrikerna Obekräftade föreställningar – och Ofullständiga föreställningar hittar du uppgifter om föreställningar som har anordnats med evenemangslicens, men som ännu inte bekräftats.
 • Klicka på månadens namn i listan över års- och månadsvyn för att se information om föreställningar som anordnats med restauranglicens.
 • Om du har flera föreställningsplatser klickar du först på namnet på önskad föreställningsplats för att se en lista över års- och månadsvyn.

Du kan inte längre ändra eller redigera bekräftade uppgifter själv. Om uppgifterna är felaktiga ska du kontakta vår kundtjänst för att få dem rättade.

Du kan inte längre ändra eller redigera bekräftade uppgifter själv. Om uppgifterna är felaktiga ska du kontakta vår kundtjänst för att få dem rättade.

Licenser för live-föreställningar
Evenemangslicens
 • Ger rätt att spela livemusik, inspelningsmusik eller karaoke på engångsföreställningar av alla storlekar
 • Lämplig till exempel för företag, samfund och organisationer som arrangerar evenemang
 • Ger rätt att spela livemusik, inspelningsmusik eller karaoke på engångsföreställningar av alla storlekar
 • Innehåller licenser från både Teosto och Gramex
 • För föreställningar som kräver inträde och föreställningar med fritt inträde
 • Pris per evenemang
 • Betalas 2–4 veckor efter varje föreställning
Läs mera
Tiolicens
 • Max tio föreställningar per kalenderår
 • Inte bunden till en specifik föreställningsplats, publikmängd på maximalt 200 personer/föreställning
 • Licensen kan skaffas som Bred eller Begränsad
 • Bred: för att spela livemusik, karaoke, inspelningsmusik och bakgrundsmusik
 • Begränsad: för att spela karaoke, inspelningsmusik och bakgrundsmusik
 • Ingen rapportering av fakturerings- eller musikuppgifter till Teosto
 • Licensen är specifik för FO-numret (en Tiolicens per år/företag)
 • Det går inte att ha både Tiolicens och live- eller inspelningslicens för restauranger i samma restaurang
 • Betalas en gång. Betalningen återbetalas inte även om antalet föreställningar är under tio
 • För inspelningsmusik krävs även en Evenemangslicens från Gramex som säljs tillsammans med Tiolicensen
Läs mera
Årslicens för restauranger, live
 • För framförande av livemusik (artist, band, orkester) på spelningar och föreställningar
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar och pubar) med max 200 kundplatser
 • Priset bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år
 • Ingen rapportering av föreställningar till Teosto, antalet föreställningar uppskattas när licensen skaffas
 • Betalas en gång i början av året
Läs mera
Årslicens för restauranger, inspelning
 • För att spela inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) på spelningar och evenemang
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar och pubar) med max 200 kundplatser
 • Priset bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år
 • Ingen rapportering av föreställningar till Teosto, antalet föreställningar uppskattas när licensen skaffas
 • Betalas en gång i början av året
 • Det krävs också en Licens för dansmusik i restauranger från Gramex

Läs mera
Fast licens för restaurang, live
 • För framförande av livemusik (artist, band, orkester) i restaurangen
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor) som ordnar regelbundna föreställningar, 1–1500 kundplatser
 • Förutbestämt pris, bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år
 • Månadsvis rapportering på webbtjänsten för faktureringsändamål
 • Utjämningsfakturering för det gångna årets antalet föreställningar
 • Licensens pris faktureras fyra gånger per år

Läs mera
Fast licens för restaurang, inspelning
 • För att spela inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) i restaurangen
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor) som ordnar regelbundna föreställningar, 1–1500 kundplatser
 • Förutbestämt pris, bestäms av antalet kundplatser och antalet föreställningar per år
 • Månadsvis rapportering på webbtjänsten för faktureringsändamål
 • Utjämningsfakturering för det gångna årets antalet föreställningar
 • Licensens pris faktureras fyra gånger per år
 • Det krävs också en Licens för dansmusik i restauranger från Gramex

Läs mera
Procentlicens för restaurang, live
 • För framförande av livemusik (artist, band, orkester) i restaurangen
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor) vars antal kundplatser överstiger 1 500 eller antal kundplatser överstiger 200 och föreställningar oftast har fritt inträde
 • Priset baseras på procentandelen av biljettintäkterna för föreställningarna, avgiftsfria föreställningar har ett pris per åhörare
 • Månadsvis rapportering på webbtjänsten för faktureringsändamål
 • Utjämningsfakturering för det gångna årets antalet föreställningar
 • Licensens pris faktureras månadsvis

Läs mera
Procentlicens för restaurang, inspelning
 • För att spela inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) i restaurangen
 • För fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor) vars antal kundplatser överstiger 1 500 eller antal kundplatser överstiger 200 och föreställningar oftast har fritt inträde
 • Priset baseras på procentandelen av biljettintäkterna för föreställningarna, avgiftsfria föreställningar har ett pris per åhörare
 • Månadsvis rapportering på webbtjänsten för faktureringsändamål
 • Utjämningsfakturering för det gångna årets antalet föreställningar
 • Licensens pris faktureras månadsvis
 • Det krävs också en licens för dansmusik i restauranger från Gramex

Läs mera
Licenser för livestreamad evenemang
Livestreaminglicens
 • Med licensen får du rätt att livestreama spelningar, konserter eller andra föreställningar som huvudsakligen innehåller musik
 • Licens krävs för livestreaming av allt ovanstående innehåll, om det är avgiftsbelagt för konsumenter
 • Licens krävs också för livestreaming av gratis spelningar, konserter och musikföreställningar, om streamingen sker på en annan plattform än en som Teosto har licenserat (licenserad plattformar är YouTube, Facebook, Instagram och TikTok)
 • I priset för licensen ingår rätten att spara en inspelning av en livestream i 30 dygn för on demand-visning
 • Antal tittarrättigheter och omsättningen för livestreamade föreställningar rapporteras till Teosto
 • Inga grundavgifter, utan fakturering av licensen baseras på de rapporter du lämnar till oss
Läs mera
Mediesmålicens
 • Ger rätt att använda musik på webben, i radio, lokal-tv och nedladdningstjänster
 • Omfattar inte användning av musik i reklam- eller marknadsföringsmaterial som publiceras på webben eller sociala medier
 • Endast för aktörer med en omsättning på högst 50 000 euro/år från ovannämnda tjänster
 • Omfattar både kostnadsfritt och avgiftsbelagt video- och ljudinnehåll med musik
 • Täcker inte livestreaming och inspelningar av spelningar och konserter
 • Krävs inte för gratis livestreaming av musikinnehåll på plattformar licensierade av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok)
 • Licenstagaren behöver inte rapportera uppgifter om användningen av musiken till Teosto
Läs mera
Läs mer om licenser
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!