Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Livestreaminglicens

 • Med licensen får du rätt att livestreama spelningar, konserter eller andra föreställningar som huvudsakligen innehåller musik.
 • Licens krävs för att livestreama alla spelningar, konserter och musikföreställningar som är avgiftsbelagda för konsumenter, oavsett på vilken plattform de streamas.
 • Licens krävs också för att livestreama spelningar, konserter och musikföreställningar som är kostnadsfria för konsumenter, om livestreamingen sker på en annan plattform än en som Teosto licensierar, det vill säga på avgiftsbelagda plattformar eller exempelvis Vimeo, Zoom eller Teams. Plattformar som är licensierade av Teosto är YouTube, Facebook, Instagram och TikTok.
 • I priset för licensen ingår rätten att spara en inspelning av en livestreaming i 30 dygn för senare visning. Om inspelningen är tillgänglig i mer än 30 dygn behöver du antingen en Mediesmålicens eller Produktionsspecifik synkroniseringslicens (se vilken som är förmånligare för ditt användningsområde).
 • Antalet tittarrättigheter för livestreamade föreställningar och omsättningen för avgiftsbelagda livestreams ska rapporteras till Teosto med en rapporteringsblankett, artisten rapporterar musikuppgifterna.
 • Artisten behöver inte göra någon anmälan om framförande för kostnadsfri streaming på plattformar som redan är licensierade av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok), eftersom plattformarna rapporterar framförda verk till oss. För avgiftsbelagda streams måste även artisten göra en anmälan om framförande.
 • Inga grundavgifter trots giltig licens: om du inte livestreamar får du inga fakturor. Faktureringen baseras på de rapporter du lämnar till oss.
 • Om musiken som används är inspelningsmusik (skiva eller annan inspelning) krävs en separat licens för användning av inspelningen utöver Livestreaminglicensen. Licens för att använda inspelningen får du av ljudupptagningsproducenten, dvs. skivbolaget. Skivbolagen har olika verksamhetsmodeller och priser för användning av inspelningar som de bestämmer över själva.
 • Information om vilket skivbolag som har släppt skivan finns på den fysiska skivans omslag eller till exempel i Spotifys Show credits under Source. Skivbolagens webbplatser och kontaktuppgifter hittar man till exempel via Google.

OBS! Mer information om inspelningar

 • För endast gratis livestreaming för konsumenter på plattformar som redan är licensierade av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) behövs ingen licens från Teosto, om livestreamen inte spelas in för senare visning. Det gäller även spelningar och konserter, det vill säga du behöver ingen Livestreaminglicens för att kunna streama dem live utan kostnad.
 • Om en kostnadsfri livestream emellertid spelas in och laddas upp på vilken plattform som helst, krävs en Mediesmålicens eller Produktionsspecifik synkroniseringslicens för inspelningen (eftersom man inte har behövt skaffa en Livestreaminglicens för streamingen, vilket innebär att man inte heller har rätten att göra en inspelning och tillhandahålla den för visning i 30 dygn).
 • Privatpersoner behöver inte heller licens för att publicera inspelningar på plattformar som är licensierade av Teosto.
 • Licensen från Teosto garanterar inte att olika plattformars egna innehållsigenkänningssystem inte blockerar eller avbryter streamen. Teosto kan inte påverka hur ovannämnda plattformars egna innehållsigenkänningssystem fungerar.
 • Fördelen med avgiftsbelagda (inhemska) plattformar jämfört med gratisplattformar är att du kan vara säker på att streamen inte blockeras eller avbryts. Flera inhemska avgiftsbelagda plattformar (till exempel G Livelab, SemiLive, TikettiStream och Keikalla.fi) skaffar även Livestreaminglicenser och rapporterar musikuppgifter till Teosto
  för sina kunders räkning.

Vem är licensen avsedd för?

En licens krävs för företag, samfund eller privatpersoner som vill erbjuda konsumenter livestreamade spelningar, konserter eller musikföreställningar och eventuellt senare visning under 30 dygn.

Vad omfattar licensen?

Livestreaminglicensen som trädde i kraft 1.9.2021 ger rätt att erbjuda konsumenter liveuppträdanden av musik med direktuppspelningsteknik (livestreaming, streaming, strömning) på olika plattformar och tjänster och att erbjuda en inspelning av livestreamen under 30 dygn.

Liveföreställningar som livestreamas kan vara bland annat artisters och bands konserter, spelningar, festivaler eller andra föreställningar där föreställningens huvudsakliga innehåll är musik.

Licensen från Teosto garanterar emellertid inte att de kostnadsfria globala plattformarnas egna innehållsigenkänningssystem inte blockerar eller avbryter streamen. Teosto kan inte heller påverka hur olika plattformars egna innehållsigenkänningssystem fungerar.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Ersättningen för musikanvändning av avgiftsbelagda streams, dvs. priset för licensen, är en procentandel av intäkterna från tittarrättigheterna. Om streamen är gratis beräknas priset genom att multiplicera antalet beställare av tittarrättigheter med den minimiavgift som anges i prislistan. Ersättningen per stream är emellertid alltid minst den minimifakturering som anges i prislistan

Avgiftsbelagt är bland annat tittarrättigheter som sålts till livestreamen eller en inspelning av den (inträdesbiljetter eller övriga tittaravgifter), donationer som man bett om från tittarna eller övriga inkomster från tittarrättigheter.

I licensens pris ingår rätten att erbjuda en stream som inspelning i 30 dygn efter livestreamingen (on demand).

Rapportering av uppgifter till Teosto

Licensen förutsätter månatlig rapportering av musikuppgifter och uppgifter om livestreams som anordnats med licens till Teosto med en Excel-mall avsedd för ändamålet. Rapporterna ska alltid sändas in senast den 15:e dagen följande månad efter livestreamen per e-post till medialicensing@teosto.fi.

I rapporten ska följande uppgifter för varje livestreamat uppträdande meddelas

 • datum för livestreamen
 • streamingplattformen
 • namn på uppträdandet som livestreamats och namn på artisten/artisterna
 • antal beställare av tittarrättigheter
 • inkomster från tittarrättigheter
 • namn på låtarna som framförts och namn på låtskrivarna (åtminstone tonsättarens namn)

Flera inhemska avgiftsbelagda plattformar (till exempel G Livelab, SemiLive, TikettiStream och Keikalla.fi) skaffar även Livestreaminglicenser och rapporterar musikuppgifter till Teosto för kundernas räkning. Fördelen med ovannämnda plattformar jämfört med gratisplattformar är också säkerheten om att plattformens eget innehållsigenkänningssystem inte blockerar eller avbryter streamen.

Hur och när betalas licensen?

Priset för licensen faktureras per föreställning baserat på rapporten för varje föreställning cirka två veckor efter rapportens ankomst till Teosto.

Hur länge är licensen i kraft?

Licensen är i kraft tills vidare. Även om licensen är giltig kommer den inte att generera några fakturor om inte livestreamade föreställningar anordnas – se föregående avsnitt.

Livestreaminglicens (Prislista fr.o.m. 1.9.2021)
Musikens användningssätt Procentandel av intäkter från tittarrättigheter (live + 30 dygn on demand, intäkter exkl. moms) Minimiersättning €/livetittarrättighet Minimifakturering €/livestream
Livestreamade spelningar, konserter och föreställningar där musik är det huvudsakliga innehållet i föreställningen 8 %  0,10 €  35,81 €

På priset tillkommer moms på 10 %.

Om upphovsrättsskyddad musik är mindre än 1/3 av programmets totala varaktighet debiteras 50 % av priserna enligt ovanstående prislista (emellertid minst 28,66 €).

Livestreaminglicens, särskilda villkor för enskild användning

Rätten att använda musik bestäms enligt dessa Teostos och Nordisk Copyright Bureaus (nedan tillsammans ”Teosto/NCB”) särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor (nedan tillsammans ”Licens”).

Om dessa särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa särskilda villkor och i andra hand Teostos allmänna avtalsvillkor.

Definitioner i dessa särskilda villkor

Med liveuppträdande avses uppträdande med levande musik som streamas i realtid på internet (t.ex. artistens eller bandets spelning, festival, konsert eller liknande uppträdande), till vilket Kunden erbjuder konsumenten tittarrättighet mot en avgift;
Med on demand avses ett sätt att distribuera filer där Liveuppträdandet kan streamas av konsumenten på en plats och under en tid som denne själv väljer, emellertid utan att konsumenten får en permanent kopia av Liveuppträdandet.

Rättigheter som beviljas med licensen och dess giltighet

Licensen omfattar icke-ensamrätten att använda musik som vid varje enskilt tillfälle representeras av Teosto/NCB enligt följande:

 • rätt att synkronisera Verk som ingår i Liveuppträdanden med bild och spela in dem på servrar enligt Förmedlingsrätten nedan (”Lagringsrätt”);
 • rätt att överföra Verk som ingår i Liveuppträdanden till allmänheten inom Finlands område i form av On demand streaming under trettio dygn från tidpunkten för Liveuppträdandet (”Förmedlingsrätt”).

För användning av Lagringsrätten och Förmedlingsrätten kan en webbtjänst som förvaltas av Kunden själv eller en plattformstjänst som tillhandahålls av en tredje part användas. Lagringsrätten omfattar endast användning av Verken i den tjänst där Liveuppträdandet omedelbart spelas in av Kunden.

Licensen är i kraft tills vidare.

Ersättning för licensen

Ersättningen för licensen bestäms enligt Teostos/NCB:s gällande priser för licensen.

Rapportering

Kunden ska lämna uppgifter om Liveföreställningar i enlighet med Teosto/NCB:s vid var tid gällande rapporteringspraxis.

Övriga villkor

Omfattningen av de rättigheter som beviljas med Teostos/NCB:s Licens kan variera under den tid som Licensen är i kraft. Teosto/NCB kan utesluta ur Licensen sådana Verk eller sådana rättigheter som ingår i Verk som Teosto inte längre förvaltar.

Licensen gäller försöksvis och erbjuds tillfälligt under den period som Teosto/NCB bestämmer. Teosto/NCB har rätt att ändra, ta bort eller lägga till villkor samt prislistor som tillämpas på Licensen eller att upphöra med att tillhandahålla en produkt i enlighet med Licensen i sin helhet genom att meddela Kunden minst tre veckor i förväg.

Kunden ansvarar för att dess verksamhet överensstämmer med eventuella tredje parters användarvillkor. Om Kunden använder en plattformstjänst från en tredje part i sin verksamhet som omfattas av Licensen, förstår Kunden att de tekniska åtgärder som tjänsteleverantören vidtar kan ha en inverkan på användningen av Verken i sin tjänst. Teosto/NCB ansvarar inte för effekter som uppstår till följd av tredje parts verksamhet på användningen av Verken.

Kunden ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för inspelning av Verk och förmedling till publiken i enlighet med Licensen. Licensen omfattar inte användning av Verken i ett sammanhang som inte ska betraktas som Kundens verksamhet.

Kunden är skyldig att skydda Verk avsedda att förmedlas till publik mot användning som strider mot Licensen till den del som det med till allmänt bruk stående medel och skäliga kostnader är möjligt. Detta Kundens ansvar begränsar emellertid inte på något sätt Teosto/NCB:s rätt att ställa krav på tredje parter för användning av Verken som strider mot denna Licens.