Skip to content
Teosto
Kontakta oss

För nya kunder

Teostos tjänster i korthet

Varmt välkommen som kund hos Teosto! Kul att just du har blivit en del av Finlands största gemenskap av musikskapare. På den här sidan hittar du viktiga information om vad din kundrelation innebär.

I snart ett århundrade har vi stått på musikskaparnas sida. Än idag styrs vår verksamhet av våra medlemmar, som själva är proffs inom musikbranschen. Vår viktigaste uppgift är att se till att du får upphovsrättsersättning för din musik. Vi hjälper dig också med andra praktiska saker, så att du kan ta din musikkarriär till nästa nivå och fokusera på ditt kreativa arbete.

Ett smidigt samarbete mellan dig och oss är extra viktigt. För att vi ska kunna samla in och avräkna ersättning för din musik måste du meddela oss om dina nya verk och uppträdanden.

 • Vi registrerar dig och din musik i internationella databaser.
  • Du får en internationell identifikationskod, ett IPI-nummer, som fungerar som ett slags personnummer för musikskaparen.
  • Dina låtar får unika ISWC-koder. Med hjälp av koderna kan dina verk och deras framföranden identifieras korrekt över hela världen och du kan få upphovsrättsersättning för användningen.
 • Vi tar hand om upphovsrätten till din musik i Finland och utomlands.
  • Vi förhandlar om avtal och villkor för användning av din musik med både inhemska aktörer och internationella tjänster, såsom YouTube, Spotify, Netflix, Instagram och TikTok, och säljer licenser för användning av din musik.
  • Vi bevakar också dina intressen genom att påverka beslutsfattare i Finland och på EU-nivå för att skapa bättre förutsättningar för att producera musik professionellt, till exempel vad gäller beskattning och social trygghet.
 • Vi samlar in, behandlar och avräknar ersättningar för användning av din musik för både föreställningar och uppträdanden i Finland och utomlands.
 • Vi hjälper dig att navigera i musikbranschen.
  • Du får aktuella nyhetsbrev, kommunikation via olika sociala medier och vår webbtidning Teostory samt inbjudningar till våra evenemang.
  • Vår kundtjänst hjälper dig per telefon måndag till fredag kl. 10–14. Dessutom får du tillgång till vår webbtjänst, där du kan hantera dina ärenden 24/7.
 • Vi fungerar som en kanal till andra tjänster som främjar din karriär.
  • Du kan också gå med i våra medlemsorganisationer som erbjuder praktiska stödtjänster såsom rådgivning och mentorskap.
  • Du får tillgång till stiftelsen Musiikin edistämissäätiös instrumentbank, där du kan hyra instrument för studion, spelningar eller bara för att chilla.
  • Du kan ansöka om olika bidrag och bli nominerad till Teostopriset och tävla om ett av Nordens största konstpriser.

Vi kan endast betala dig upphovsrättsersättning om du håller oss uppdaterade om vilka verk och föreställningar du borde få ersättning för. Glöm alltså inte att anmäla dina verk och föreställningar till oss!

Du fick en checklista över verk när du anslöt dig. Listan innehåller verk som redan finns i vårt register och som har en upphovsman med samma namn som du. Gå igenom listan och se om dina verk finns på listan. Om du är upphovsman till ett eller flera verk ska du fylla i listan enligt anvisningarna och returnera checklistan till oss.

 • Varför? För att vi ska kunna registrera din låt i den internationella databasen måste du eller din förläggare göra en verkanmälan. Ifall du har ett förlagsavtal, kom överens med din förläggare att de gör verkanmälan. Om du inte har gjort en verkanmälan för ditt verk kan vi inte betala dig upphovsrättsersättning för användning eller framförande av ditt verk.
 • När? Gör en verkanmälan direkt efter att ditt verk är färdigställt eller senast innan det publiceras.
 • Hur? I Teostos webbtjänst (mer information nedan).

Framträdanden: Gör en anmälan om framförande varje gång du spelar live eller streamad musik

 • Varför? Om du själv uppträder och spelar egen eller andras musik i Finland eller utomlands ska du alltid göra en anmälan om framförande. Du får också ersättning om du spelar din egen musik eller om någon annan spelar din musik. Utan anmälan om framförande har vi ingen information om dina liveföreställningar eller streamade föreställningar och kan inte betala upphovsrättsersättning för dem.
 • När? Gör anmälan om framförande så snart som möjligt efter framförandet, emellertid senast inom tidsfristen varje kvartal . Vi kan inte behandla försenade anmälningar om framförande eller avräkna ersättning för framförande baserat på försenade anmälningar.
 • Hur? I Teostos webbtjänst (mer information nedan).

Ta också hand om följande

 • Se till att dina kontaktuppgifter, ditt kontonummer och ditt skattekort är uppdaterade i webbtjänsten.
 • Kontrollera dina inkommande avräkningar inom angivna tidsramar. Vi avräknar ersättningar till våra kunder fyra gånger per år.
 • Vår webbtjänst är din viktigaste kanal för att hantera dina ärenden. I tjänsten kan du till exempel göra anmälningar om framföranden och verk samt uppdatera dina kunduppgifter. Vi rekommenderar att du börjar använda webbtjänsten så fort du har fått ditt användarnamn och lösenord (vår kundtjänst skickar dem när din registrering har behandlats).
 • Du kan välja roll som upphovsmanartist eller en kombination av dessa i din profil på webbtjänsten. För att göra en anmälan om framförande måste du också ha valt rollen som artist.
 • OBS! Vi håller just nu på att förnya vår webbtjänst, så tills vidare finns det två olika versioner av tjänsten, en gammal och en ny. Den nya versionen är enklare och mer överskådlig att använda, men för att utföra vissa funktioner kan du behöva byta version. Om du till exempel vill logga ut från webbtjänsten måste du gå till den gamla versionen och logga ut därifrån.

Vi betalar upphovsrättsersättningar för offentligt framförande, överföring till allmänheten och inspelning av din musik, det vill säga när någon använder din musik i sin egen verksamhet.  

 • Musikskaparnas lönedag är fyra gånger om året, vilket innebär att vi avräknar ersättningar var tredje månad.
 • Huvudavräkning med flest ersättningar för livespelningar och konserter betalas i juni.
 • Minsta belopp som ska betalas vid avräkning är 25 euro, dvs. första gången du får avräkning är när detta belopp överskrids.
 • Tänk på att om din musik inte spelas mycket på rikstäckande radio, tv eller stora konsertscener kan det ta tid att få ersättning.

På den här sidan har vi samlat konkreta exempel på hur många uppspelningar som krävs för att t.ex. täcka vår anslutningsavgift på 124 euro med upphovsrättsersättning.

Rättigheter till musik kan delas in i två huvudkategorier: upphovsrättigheter, det vill säga rättigheter till komposition, text och arrangemang, och inspelningsrättigheter, det vill säga rättigheter till inspelningar.

 • Ärenden som rör verkets och dess upphovsmäns rättigheter sköts av Teosto. Verkets, dvs. låtens upphovsmän är kompositören, textförfattaren, arrangören, översättaren och musikförläggaren, om låten är förlagd. En inspelning görs inte nödvändigtvis av verket.  
 • Ärenden som rör inspelningens och dess upphovsmäns rättigheter sköts av Gramex (i vissa fall skivbolaget). Om låten spelas in, det vill säga om en digital inspelning görs av låten eller om den ges ut på en fysisk inspelning (cd, vinyl, kassettband), får även låtens artister upphovsrätt till framförandet på inspelningen. Artister är band, sångare, musiker och även skivans ekonomiska producent, det vill säga skivbolaget.
 • Utöver Gramex hanteras en del av rättigheterna och ersättningarna för inspelningar av vår samarbetspartner Nordisk Copyright Bureau (NCB), som är auktoriserad av Teosto.

Om din musik ges ut och du spelar eller sjunger själv, ska du inte bara bli kund hos Teosto, utan även hos Gramex. Det kostar inget att bli kund hos Gramex.

I musikbranschen finns många olika aktörer som har olika roller för att stödja musikskaparnas viktiga arbete. Utöver oss kan du även få stöd och nätverka via andra organisationer och stödtjänster inom musikbranschen.

Musikbranschens organisationer

Vi är ett av de samfund som driver dina intressen, men vi är inte de enda. En kundrelation hos Teosto är också en port till våra tre medlemsorganisationers tjänster. Våra medlemsorganisationer är specialiserade på olika intressentgrupper: Finlands Tonsättare rf på tonsättare av konstmusik, Finlands Musikskapare rf på musikskapare och Finlands Musikförläggareföreningen rf på musikförläggare. Dessutom finns det många andra organisationer inom branschen som är viktiga för upphovsmän och som främjar utvecklingen av den finländska musikbranschen.

Musikförläggare  

En viktig kommersiell samarbetspartner för musikskapare – särskilt om du vill göra karriär utomlands – kan vara en musikförläggare. Musikförläggarens jobb är att aktivt erbjuda låtar från de textförfattare hen representerar för olika artister och försöka få med dem till exempel i reklam, tv-program eller filmer. Även unga upphovsmän bör kontakta förläggare och diskutera möjligheten till samarbete.  

Top 20 – Future Hitmakers

Top 20 – Future Hitmakers är en intensivkurs för unga, lovande musikskapare. Ansökningstiden för kursen är öppen varje år under hösten och en ny kurs börjar alltid i januari. Målet med kursen är att hjälpa musikskapare att avancera i sin karriär, nätverka med andra musikskapare och proffs inom musikbranschen samt inspirera till att skapa ny musik. Kursen arrangeras av Teosto, Finlands Musikskapare, Finska Musikförläggareföreningen och Music Finland.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!