Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Porin Jazz tapahtuma

Licenser och priser

Licensavgifterna för användning av musik är en ersättning till musikskapare för det arbete de gör.

Fint att du håller på att skaffa en användningslicens för musik!

Jag har inte licens: Anordnar du föreställningar, konserter, festivaler eller vill du till exempel använda musik online? Läs mer om våra licenser och deras priser nedan.

Jag har en licens: Om du redan har en licens som gäller dig kan du hitta mer detaljerade beskrivningar, villkor och aktuella priser för licenser genom att klicka på länkarna nedan.

Restauranger: Livemusik, karaoke, disko

Har du livemusik, karaoke, disko eller andra evenemeng med musik i din restaurang?

SE PRISER OCH SKAFFA LICENS

Föreställningar: konserter, festivaler, mässor och små och stora evenemang

Anordnar du konserter, festivaler, mässor eller andra små evenemang med musik.

SE PRISER OCH SKAFFA LICENS

Livestreaming och musik på nätet och i sociala medier

Anordnar du ett livestreamat evenemang med musik eller använder du musik på företagets webbplats, sociala medier eller andra onlinetjänster som Vimeo eller Teams?

SE PRISER OCH SKAFFA LICENS

Inspelningar och AV produktioner

Bifogar du musik till rörlig bild (synkronisering) eller gör digitala och fysiska kopior av filmer?

SE PRISER OCH SKAFFA LICENS

Bakgrundsmusik i företagslokaler

Spelar du bakgrundsmusik i dina företagslokaler? Du kan skaffa licenserna för bakgrundsmusik från Gramex och Teostos Musiikkiluvat.fi.

MUSIIKKILUVAT.FI

Mest populära licenser
Evenemangslicens
 • Ger rätt att spela livemusik, inspelningsmusik eller karaoke på engångsföreställningar av alla storlekar
 • Lämplig till exempel för företag, samfund och organisationer som arrangerar evenemang
 • Ger rätt att spela livemusik, inspelningsmusik eller karaoke på engångsföreställningar av alla storlekar
 • Innehåller licenser från både Teosto och Gramex
 • För föreställningar som kräver inträde och föreställningar med fritt inträde
 • Pris per evenemang
 • Betalas 2–4 veckor efter varje föreställning
Läs mera
Tiolicens
 • Max tio föreställningar per kalenderår
 • Inte bunden till en specifik föreställningsplats, publikmängd på maximalt 200 personer/föreställning
 • Licensen kan skaffas som Bred eller Begränsad
 • Bred: för att spela livemusik, karaoke, inspelningsmusik och bakgrundsmusik
 • Begränsad: för att spela karaoke, inspelningsmusik och bakgrundsmusik
 • Ingen rapportering av fakturerings- eller musikuppgifter till Teosto
 • Licensen är specifik för FO-numret (en Tiolicens per år/företag)
 • Det går inte att ha både Tiolicens och live- eller inspelningslicens för restauranger i samma restaurang
 • Betalas en gång. Betalningen återbetalas inte även om antalet föreställningar är under tio
 • För inspelningsmusik krävs även en Evenemangslicens från Gramex som säljs tillsammans med Tiolicensen
Läs mera
Mediesmålicens
 • Ger rätt att använda musik på webben, i radio, lokal-tv och nedladdningstjänster
 • Omfattar inte användning av musik i reklam- eller marknadsföringsmaterial som publiceras på webben eller sociala medier
 • Endast för aktörer med en omsättning på högst 50 000 euro/år från ovannämnda tjänster
 • Omfattar både kostnadsfritt och avgiftsbelagt video- och ljudinnehåll med musik
 • Täcker inte livestreaming och inspelningar av spelningar och konserter
 • Krävs inte för gratis livestreaming av musikinnehåll på plattformar licensierade av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok)
 • Licenstagaren behöver inte rapportera uppgifter om användningen av musiken till Teosto
Läs mera
Andra licenser
Musik i kommunens verksamhet
 • Ett årsavtal mellan Kommunförbundet och Teosto om kommunernas eller städernas användning av musik
 • I allmänhet, omfattar användning av musik i tjänster som verksamhet vilka kommunen eller staden upprätthåller (skolor, daghem, andra tjänster) organiserar själv
 • Omfattar inte föreställningar som organiseras i samarbete med andra aktörer eller användning av musik på nätet eller i sociala medier
 • Omfattar inte användning av musik i samband med välfärdsområdenas tjänster (socialförvaltning, hälsovård, räddningsväsende och sjukvårdsdistrikt)
Läs mera
Musik i församlingens verksamhet
 • Årsavtal för församling eller religiös sammanslutning om användning av musik, tillämpas också på kyrkliga samfälligheter
 • Omfattar huvudsakligen användning av musik i verksamhet som församlingen eller den religiösa sammanslutningen själv ordna
 • Omfattar inte användning av musik på nätet eller i sociala medier (med undantag av liveströmning på en plattform licensierad av Teosto)
 • Utan detta årsavtal behöver man för varje evenemang som inkluderar musik och för varje plats för framförande en egen, separat licens (med undantag av gudstjänster för närvarande publik)
Läs mera
Musik i dagserviceverksamhet
 • För privata företag eller sammanslutningar som använder musik i tjänsteverksamhet (till exempel servicehus, lekskola, rehabiliteringscenter, dagsjukhus), specifik för ett verksamhetsställe
 • Omfattar framförande av levande musik och inspelningsmusik för dagliga användare och deras gäster samt framförande av bakgrundsmusik i personalens lokaler, antal deltagare högst 200 personer
 • Omfattar inte framförande av musik i tjänstelokalerna om de är öppna för allmänheten eller om någon annan ansvarar för verksamheten (till exempel lunchrestaurang, frisersalong eller liknande
 • Priset fastställs utifrån antalet dagliga besökare och faktureras en gång per år
Läs mera
Musik i vårdinrättningen
 • För företag eller sammanslutningar som använder musik i vårdinrättningens allmänna utrymmen, specifik för ett verksamhetsställe
 • Omfattar framförande av bakgrundsmusik och musik vid evenemang för stadigvarande boende på vårdinrättningen, antalet deltagare högst 200 personer
 • Omfattar inte framförande av musik i vårdinrättningens tjänstelokaler om dessa är öppna för allmänheten eller om någon annan ansvarar för verksamheten (till exempel lunchrestaurang eller frisersalong)
 • Priset fastställs utifrån antalet bäddplatser och faktureras en gång per år
 • Musik i vårdinrättningar -licens från Gramex krävs också
Läs mera
Musik i välfärdsområdets verksamhet
 • Licensen har förhandlats fram centraliserat och är i kraft för alla välfärdsområden inom deras egna tjänster
 • Omfattar användning av musik till exempel i följande av välfärdsområdets egen verksamhet: servicehus, rehabiliteringscenter, sjukhus, grupp-, familj- och ungdomshem, räddningsverk, personalens utrymmen
 • Omfattar framförande av levande och inspelad musik för användare, deras gäster och personal, när högst 200 personer deltar i föreställningarna.
 • Täcker inte de situationer där musik används för vilka välfärdsområdet har skaffat verksamheten eller skötseln av tjänsten från en annan tjänsteproducent (avtal om köpt tjänst/utkontraktering)
 • Omfattar inte användning av musik på sociala medier eller annan onlineanvändning. Bekanta dig med mediesmålicensen för onlineanvändning.
 • Priset fastställs utifrån antalet bäddplatser och servicepunkter som är öppna dagtid, och faktureras en gång per år.
Läs mera
Musik i scenuppförande
 • Omfattar offentligt framförande av musik i ett scenuppförande för små rättigheter (inlagemusik) när kriterierna för använding av musik inte uppfylls
 • Om kriterierna uppfylls, kom överens om användningen av små rättigheter (inlagemusik) med verkens förläggare
 • Omfattar inte stora rättigheter eller musikverk som omfattas av självförvaltning
 • Verk med stora rättigheter (opera, balett, musikal) förvaltas alltid av musikens förläggar (av musikens upphovsman om verket inte är förlagt), som beviljar licens att använda musiken
Läs mera
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!