Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Eija Hinkkala

Musikskapare

Vi är en upphovsrättsorganisation för tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare.

Textförfattare Eija Hinkkala
Teostos kund sedan 1991

När du är kund hos oss förvaltar vi dina ekonomiska rättigheter i anknytning till användningen av din musik. Vi beviljar för din räkning tillstånd att använda din musik, samlar in framförandeersättningar för musik från företag och samfund som använder musiken och betalar ut ersättningar till dig.

Vi också deltar aktivt i samhällsdebatten. Till de viktiga teman som vi arbetar för hör förbättring av musikskaparnas arbetstrygghet och sociala trygghet. Hittills har cirka 40 000 musikskapare, tonsättare och förläggare valt oss som samarbetspartner.

Vad kan vi erbjuda dig?

Våra omfattande sakkunskap och tjänsteutbud säkerställer att du får rätt tjänst för din situation. Du har möjlighet att välja i hur stor utsträckning Teosto ska förvalta dina rättigheter.

Ersättningar för din musik

Vi förhandlar med olika parter om villkoren och priserna för musikanvändning och betalar ersättningar till dig. Vi licenserar dig musik för användning i radio och TV, på nätet, som bakgrundsmusik och live i Finland och utomlands. Vi har ett heltäckande och exakt system för insamling och avräkning av ersättningar för användningen av din musik.

Omfattande samarbetsnätverk

Vi har samarbetsavtal med utländska organisationer som omfattar mer än 100 länder. Vi är också en del av Polaris Hub, ett samnordiska bolaget som förhandlar med internationella plattformar om villkoren för musikanvändning. Som vår kund kan du även ansluta dig till våra medlemsorganisationer och få tillgång till deras tjänster.

Flexibla tjänster enligt dina behov

Vi erbjuder kundtjänst på tre språk och vår webbtjänst är öppen dygnet runt. Om du vill kan du bygga upp en egen lösning som passar dig, så att du får den trygghet och de förmåner som Teosto erbjuder men samtidigt också själv kan licensera användning av din musik på vissa villkor.

 

Teosto är en länk mellan musikskaparna och användarna

Musiikkia luodaan
1. Du tonsätter, skriver texter eller arrangerar musik

Gör verkanmälningar till Teosto för din musik och anmäl också dina framföranden.

Musiikkia esitetään
2. Din musik framförs

Vi på Teosto ger användaren rätt att framföra eller använda din musik.

Rahaa musiikista
3. Du får betalt för din musik

Vi samlar in ersättningar för användningen av din musik och avräknar dem till dig.

Luo musiikkia
4. Och du kan skapa nytt

Du kan fokusera på musikskapandet. Vi tar hand om dina rättigheter.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!