Skip to content

Musikskapare

Vi tar hand om dina rättigheter i Finland och i världen.

Gå med i Teosto

Textförfattare Eija Hinkkala
Teostos kund sedan 1991

Vi representerar tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Vi erbjuder dig heltäckande försäljningskanaler för användningsrättigheter till musik och de avtal som vi förhandlat fram med de största aktörerna som använder musik i Finland och utomlands.

Via oss kan du ta del av omfattande internationella samarbetsnätverk och
flexibla tjänster enligt dina behov.

När du är kund hos oss förvaltar vi dina ekonomiska rättigheter i anknytning till användningen av din musik. Vi beviljar för din räkning tillstånd att använda din musik, samlar in framförandeersättningar för musik från företag och samfund som använder musiken och betalar ut ersättningar till dig.

Dessutom deltar vi aktivt i samhällsdebatten. Till de viktiga teman som vi arbetar för hör förbättring av musikskaparnas arbetstrygghet och sociala trygghet, stöd för företagande och främjande av export.

Hittills har över 33 000 musikskapare, tonsättare och förläggare valt oss som samarbetspartner.

Vad kan vi erbjuda dig?

Du har möjlighet att välja i hur stor utsträckning Teosto ska förvalta dina rättigheter. Vårt kundavtal ger dig möjlighet att enligt vissa villkor flexibelt själv komma överens om användningen av din musik, samtidigt som du är vår kund.

Heltäckande försäljningskanaler för musik

Vi licenserar dig musik för användning i radio och tv, på nätet, som bakgrundsmusik och live i Finland och utomlands. Vi har ett heltäckande och exakt system för insamling och avräkning av ersättningar för användningen av din musik.

Omfattande samarbetsnätverk

Vi har ett världsomspännande samarbetsnätverk för licensering, insamling av ersättningar och avräkning.

Flexibla tjänster enligt dina behov

Om du vill kan du bygga upp en egen lösning som passar dig, så att du får den trygghet och de förmåner som Teosto erbjuder men samtidigt också själv kan licensera användning av din musik på vissa villkor.

Teosto är en länk mellan musikskaparna och användarna

1. Du tonsätter, skriver texter eller arrangerar musik

Gör verkanmälningar till Teosto för din musik och anmäl också dina framföranden.

2. Din musik framförs

Vi på Teosto ger användaren rätt att framföra eller använda din musik.

Du får betalt för din musik

Vi samlar in ersättningar för användningen av din musik och avräknar dem till dig.

4. Och du kan skapa nytt!

Du kan fokusera på musikskapandet. Vi tar hand om dina rättigheter.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!