Skip to content
Teosto
Kontakta oss
tapahtuman striimaus puhelimella

Musikanvändning på nätet och i sociala medier | Streaming av en föreställning

Upphovspersoner tjänar också ersättning för innehåll som streamas, oavsett om det handlar om en video på sociala medier, streaming av en föreställning, ett virtuellt evenemang eller en inspelad video från en föreställning. Kom ihåg att skaffa en licens om du använder musik på ditt evenemang. Licensavgifter säkerställer att musikskapare får ersättning för sitt arbete.

Användning av musik på YouTube och i sociala medier

För att använda musik i en video på YouTube eller sociala medier krävs licens, om den publiceras i ett företags eller samfunds namn eller på uppdrag av ett företag eller samfund. Licensens typ beror på videons karaktär. Privatpersoners icke-kommersiella videor kräver ingen licens, eftersom avtalet mellan Teosto och YouTube omfattar användningen av musik i en video.

Använding av musik på streaming

Streaming är ett fantastisk sätt att involvera även de gäster som inte kan närvara fysiskt. Streaming av spelningar och konserter, videor med musik, virtuella evenemang och webbseminarier kräver ofta en musiklicens.

Licensen krävs inte: Kostnadsfri streaming av live föreställningar på YouTube, Facebook, Instagram och TikTok om livestreamen inte spelas in för senare visning. Privatpersoner behöver inte heller licens eftersom Teosto redan har kommit överens med dessa plattformar om ersättning för musikanvändning.

Licensen krävs: Alltid för inspelningar och avgiftsbelagda streaming av live-evenemang från företag eller samfund. Privatpersoner kan använda musik fritt på ovannämd plattformar.

Teosto har två licenser för streaming av föreställningar

Livestreaminglicens – för föreställningar vars innehåll huvudsakligen består av musik.

Mediesmålicens – för andra streams och inspelningar som innehåller musik.

Vem ansvarar för att skaffa licens?

Licensen skaffas av personen som anordnar streamen, det virtuella evenemanget eller videon. En professionell evenemangs- eller produktionsbyrå kan också skaffa licens i eget eller kundens namn.

Användning av musik på nätet och i sociala medier ingår inte i kommunernas och församlingarnas ramavtal, så även skolor, daghem, vårdinrättningar och liknande tjänster som förvaltas av kommuner och församlingar kan behöva en separat licens.

Livestreaminglicens eller mediesmålicens?
Livestreaminglicens
 • Med licensen får du rätt att livestreama spelningar, konserter eller andra föreställningar som huvudsakligen innehåller musik
 • Licens krävs för livestreaming av allt ovanstående innehåll, om det är avgiftsbelagt för konsumenter
 • Licens krävs också för livestreaming av gratis spelningar, konserter och musikföreställningar, om streamingen sker på en annan plattform än en som Teosto har licenserat (licenserad plattformar är YouTube, Facebook, Instagram och TikTok)
 • I priset för licensen ingår rätten att spara en inspelning av en livestream i 30 dygn för on demand-visning
 • Antal tittarrättigheter och omsättningen för livestreamade föreställningar rapporteras till Teosto
 • Inga grundavgifter, utan fakturering av licensen baseras på de rapporter du lämnar till oss
Läs mera
Mediesmålicens
 • Ger rätt att använda musik på webben, i radio, lokal-tv och nedladdningstjänster
 • Omfattar inte användning av musik i reklam- eller marknadsföringsmaterial som publiceras på webben eller sociala medier
 • Endast för aktörer med en omsättning på högst 50 000 euro/år från ovannämnda tjänster
 • Omfattar både kostnadsfritt och avgiftsbelagt video- och ljudinnehåll med musik
 • Täcker inte livestreaming och inspelningar av spelningar och konserter
 • Krävs inte för gratis livestreaming av musikinnehåll på plattformar licensierade av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok)
 • Licenstagaren behöver inte rapportera uppgifter om användningen av musiken till Teosto
Läs mera
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!