Skip to content
Musiikintekijä Tuomas Holopainen

Gå med i Teosto

Vi tar hand om dig och din musik.

Kompositör-textförfattare Tuomas Holopainen
Teostos kund sedan 1997

Du kan gå med som kund när du har minst en komposition, text eller översättning eller ett arrangemang som har utförts offentligt eller spelats in på en ljud- eller av-inspelning.

När du ansluter dig som kund får du välja i hur stor utsträckning du vill låta Teosto förvalta dina rättigheter.

Anslutningsavgiften är en engångsavgift på 124 euro (100 euro + moms 24 %). Det finns alltså inga årsavgifter. Anslutningsavgiften återbetalas inte fastän du säger upp ditt medlemskap.

Anslut dig som kund via nätet (på finska), om du är över 18. För att ansluta dig behöver du finska nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om du behöver service på svenska, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Om du är under 18 år ska du beställa de blanketter som krävs för kundavtalet per post. Som minderårig behöver du vårdnadshavarens underskrift för att ingå avtalet.

Läs innehållet i kundavtalet och Kopiosto fullmakt.

I Teostos kundavtal delas de rättigheter du överlåter till Teosto in i olika rättighetskategorier och geografiska områden. När du ansluter dig som kund får du välja i hur stor utsträckning du vill låta Teosto förvalta dina rättigheter. Du kan också göra ändringar i ditt kundavtal efter att du anslutit dig.

Om du vill kan du begränsa Teostos fullmakt att förvalta dina rättigheter, så att den endast gäller vissa rättigheter, länder eller geografiska områden. Du kan göra dessa avgränsningar med hjälp av en anmälan om självförvaltning. Självförvaltning betyder att du själv avtalar om användningen av din musik.

Om du förvaltar din musik själv måste du:

  • själv förhandla om villkoren för användning av musiken och ersättningsbeloppet
  • själv fakturera ersättningarna när musiken används
  • lämna in anmälningar till Teosto om självförvaltning eller beviljande av användningsrättigheter i anslutning till olika situationer.

Teosto licenserar inte, samlar inte in och betalar inte ersättningar för sådana verk eller sådan musik som har undantagits från Teostos förvaltning och omfattas av självförvaltning.

Information om Teostos kundavtal

Du förbinder dig att:

  • göra anmälan om alla dina verk (kompositioner, texter och arrangemang), så att Teosto kan sälja användningslicenser för dina verk och redovisa ersättningar till dig
  • låta Teosto sköta om de ekonomiska rättigheterna i anslutning till användningen av din musik i de rättighetskategorier och geografiska områden som du väljer.
  • meddela Teosto alla de ändringar som skett i dina person- och kontaktuppgifter omedelbart efter att de skett att vid anmodan inlämna till Teosto noterna, en inspelning eller ett annat motsvarande exemplar av ditt verk
  • att lämna en anmälan om framförande med rätt innehåll till Teosto, om du framför levande musik till exempel på konserter, spelningar eller motsvarande evenemang

Teostos förbinder sig att

  • samla in information om användningen av din musik i radio, tv, onlinetjänster, konserter, evenemang osv. för de rättighetskategorier och geografiska områden som du överlåtit till Teosto för förvaltning
  • säkerställa att du får de ersättningar för framförande och upptagning av din musik som du har rätt till för de rättighetskategorier och geografiska områden som du överlåtit till Teosto för förvaltning
  • göra intressebevakningsarbete för att förbättra förutsättningarna för skapande arbete och dina möjligheter till framgång.
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!

KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)