Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Kompositör Kaija Saariaho
Teostos kund sedan 1978

Musikupphovsmän

Med Teostos kundavtal ger du oss fullmakt att i princip administrera alla dina verk världen över, varvid vi kommer överens och förhandlar om användningslicenser och ersättningar för din musik när den ingår i olika sammanhang. Då behöver du inte oroa dig för om aktören som använder din musik har skaffat licens för att spela musiken, eftersom vi tar hand om saken åt dig inom ramen för kundavtalet.

 

Enligt villkoren i vårt kundavtal har musikskapare och -förläggare som är våra kunder möjlighet att ta bort rättighetskategorier eller territorier från vår administration och själva administrera sina verk. När det gäller anmäld självförvaltning förhandlar du själv om ersättningarna och villkoren för användning av verket.

Utanför vårt kundavtal står vissa kontexter, såsom spelmusik och s.k. stora rättigheter (t.ex. opera, musikal) samt reklamanvändning. Våra kundavtal omfattar inte heller s.k. grafiska rättigheter. Alltså om dina noter eller texter trycks eller presenteras visuellt så tillhör licensieringen av rättigheterna dig eller alternativt din musikförläggare.

Du måste göra en verkanmälan och en anmälan om framförande i vår webbtjänst.  Om upphovsrättsersättningarna du får för att skapa musik är ganska små bör du också skicka oss ditt skattekort (och dina ändringsskattekort).

Anslutningsavgiften är 100 euro + moms (24 %), totalt 124 euro. Avgiften betalas i samband med att man blir medlem. Anslutningsavgiften är en engångsavgift, dvs. det finns inga årsavgifter.

Musiklicenser

Många företagare eller organisationer använder musik gjord av andra för att främja sin egen affärsverksamhet eller för att öka trivseln för deras målgrupp, till exempel vid evenemang och kundmöten. Licensavgifterna för användning av musik är en ersättning till musikskaparna för det arbete de gör och en viktig inkomstkälla för professionella musikskapare.

Att göra musik innebär ofta en mängd olika utgifter, såsom studio- och produktionskostnader, hyrning av utrustning, egen arbetstid eller gemensam arbetstid på ett låtskrivarläger samt marknadsföring. Ofta delas ersättningarna för en låt mellan flera olika professionella; till exempel kompositören, textförfattaren, arrangören, producenten, sångaren och musikerna.

I princip krävs en användningslicens för musiken alltid då upphovsrättsskyddad musik framförs offentligt vid ett evenemang eller i en mediekanal, eller när verkexemplar framställs av den (upptagning). På den här sidan hittar du mer information om upphovsrätten.

En licens krävs inte när användningen av musiken är privat. Det betyder till exempel att lyssna på musik ensam, med familjen eller med en grupp vänner därhemma. En licens krävs inte heller när musiken spelas under ett privat evenemang bland vänner eller familj, såsom på bröllop, födelsedagsfester, dop eller begravningar.

 

För framförandet får bandets artister lön betalad av arbetsgivaren, dvs. av restaurangen eller artistförmedlingen. Bandet kanske framför musik som är gjord av flera olika musikskapare – till exempel en kompositör och en textförfattare.

Ersättningar som betalas för evenemang med levande musik är en viktig inkomst även för musikskaparna, dvs. dem som har gjort musiken som framförs. Musikskapare uppträder inte nödvändigtvis själva utan skapar musik för andra att framföra.

När en restaurang betalar Teosto en ersättning för framförande av musik fördelar vi pengarna till musikskaparna, dvs. de kompositörer, textförfattare och arrangörer samt musikförläggare vars musik har framförts.

Således får artisterna sin ersättning direkt från restaurangen och musikskaparna genom Teosto.

 

Får jag spela musik från en Spotify-spellista vid offentliga evenemang?

Enligt Spotifys användarvillkor är Spotify endast avsedd för personlig, icke-kommersiell underhållning. Detta innebär att Spotify inte får spelas offentligt i företag, såsom restauranger, butiker eller dansskolor. Bakgrundsmusik för arbets- och kundutrymmen tillhandahålls av till exempel Soundtrack Your Brand, Streamec eller finländska Maestro Pro, Audience First och Mood Media. Du får den licens för musikanvändning som behövs för att spela bakgrundsmusik via Teostos och Gramex webbplats Musiikkiluvat.fi .

Upphovsrätt till musik

Teosto representerar de kreativa skaparna av musik, dvs. kompositörer, textförfattare och arrangörer samt musikförlag. På deras vägnar beviljar Teosto licenser för att använda musiken samt samlar in ersättningarna åt dem för användningen av levande och inspelad musik.

Gramex representerar de artister som framträder på inspelningen och inspelningsproducenterna samt samlar in ersättningarna åt dem.

I Finland gäller upphovsrätten under upphovsmannens livstid och 70 år efter upphovsmannens död.

Arrangemang av en komposition kräver kompositörens tillstånd, översättning av en text kräver tillstånd från den ursprungliga textförfattaren. Verken är skyddade under upphovsmannens livstid och 70 år efter upphovsmannens död. Teostos kundtjänst ger vid behov råd om hos vem licensen ansöks i olika situationer och kundtjänsten hjälper också till att hitta kontaktuppgifterna. Teostos programkommitté beslutar om arrangemang av upphovsrättsfria verk.

Finländska verk

 • Tillståndet beviljas av: verkets upphovsman, förläggare eller upphovsmannens dödsbo
 • Om du är Teostos kund hittar du information i vår webbtjänst under punkten ”allmän verksökning”.
 • Anmäl det tillstånd du har beviljats samt eventuella ersättningsandelar till vår kundtjänst: verkets förläggare eller kompositör gör en verkanmälan om ditt arrangemang

Utländska verk

Licensen för att arrangera ett utländskt verk, översätta texten till ett utländskt verk eller skapa en ny lokal text till ett utländskt verk beviljas vanligtvis av den förläggare av verket som har publiceringsrättigheter till verket på den finländska marknaden. I avsaknad av en sådan förläggare måste licensen sökas från den ursprungliga förläggaren av verket eller direkt från verkets skapare.

 • Licensen beviljas vanligtvis av: verkets förläggare (skriv e-post på engelska)
 • Som Teostos kund kan du hitta mer information i vår webbtjänst under punkten ”Allmän verksökning”
 • Kontaktinformation hittar du på förläggarens webbplats.
 • Nämn så mycket information som möjligt på licensblanketten: syftet för vilket arrangemanget eller översättningen görs (framförande, ljudupptagning el. dyl.), vem som gjorde arrangemanget eller översättningen, och vem som kommer att framföra verket samt skicka in arrangemanget för lyssning, eller berätta om översättningen har gjorts som en bearbetning av originalet eller om den har kanske har ändrats och i så fall i vilken utsträckning.
 • Om du är Teostos kund, vänligen meddela oss licensen och eventuella andelar du har erhållit. Skicka den erhållna licensen via e-post till oss på adressen: omateosto@teosto.fi

Musik på YouTube

Ja. När en video som innehåller musik publiceras av till exempel ett företag, en förening eller en läroanstalt krävs alltid en separat licens för att använda musiken i videon. Om videon är nyhetsliknande, alltså till exempel från ett evenemang eller en uppvisning, får du licensen från Teosto.

Om ett företag eller en gemenskap använder musik i en reklam, film eller annan video relaterad till förtjänst och som publiceras på YouTube, måste man be om ett tillstånd av musikförläggaren.

Om du använder musik publicerad digitalt eller på skiva (så kallad inspelningsmusik) i en video som du publicerar på YouTube behöver du också tillstånd från utgivaren av inspelningen, som i de flesta fall är ett skivbolag.

Du behöver inget separat tillstånd för att använda musik. Avtalet mellan Teosto och YouTube ger dig tillstånd från musikskaparna och förläggarna att använda musiken. YouTube och Teosto sköter också om ersättningarna som hör till musikskaparna och förläggarna.

Men om utgivaren av inspelningen inte tillåter användningen av inspelningen kan YouTube ändå blockera videon, även om tillståndet från musikskaparna och förläggarna är i ordning.

Ersättningar betalas enligt det avtal som Teosto och YouTube har ingått. Villkoren är att:

 • YouTubes system för innehållsproduktion, Content ID, identifierar musikverket i de videor som laddats upp på YouTube
 • Content ID associerar musikverket med referensfilen som YouTube Music Partner laddat upp
 • Teosto identifierar musikverket i de musikrapporter som YouTube skickar

 

Spotify, Facebook och andra nätbaserade tjänster 

För att få din musik till Spotify måste du arbeta med en distributör eller ett skivbolag som har en distributör. Distributören ser till exempel till att metadata om din musik skickas till Spotify. Många strömningstjänster ingår inte publiceringskontrakt med enskilda musikskapare eller ens med små skivbolag, så därför behövs en mellanhand. Ute i världen kallas de distributörer och aggregatorer.

Innan du publicerar musik lönar det sig också att kontakta upphovsrättsorganisationer såsom Teosto och Gramex och att göra verkanmälningar för låtarna. De garanterar ersättningar för låtskrivare och artister när någon lyssnar på musiken.

En aggregator är ett kommersiellt företag som distribuerar musik från ljudupptagningsproducenter över digitala kanaler. Några av dem distribuerar också fysiska inspelningar. Distributören fungerar sålunda som en länk mellan den digitala musiktjänsten och ägaren av masterkopian.

Aggregatorernas kunder får sin musik till de tjänster som aggregatorn samarbetar med. Dessa samarbetspartner kan vara till exempel Spotify, Deezer, iTunes och Apple Music.

Det finns många aggregatorer på marknaden. Dessa är till exempel CD Baby, United Screens, Distrokid, Record Union, Orchard, Tunecore och Ditto.

Även i Finland är ett fåtal företag specialiserade på digital distribution, till exempel Musiikin digitaalinen jakelu och Musakonttori. Båda verkar i samarbete med en större utländsk distributör.

Teosto har ett avtal med Facebook. Avtalet gör det möjligt för privatpersoner att ladda upp videor som innehåller musik till Facebook och Instagram.

Däremot måste företag och andra gemenskaper ansöka om licenser från oss för sina (vanligtvis kommersiella) videor när de publicerar videon på Facebook eller Instagram.

Direktuppspelning dvs. streamning av musik på Facebook och Instagram kräver å andra sidan ingen separat licens.

 

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!