Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Registera dina verk

Kompositör Sauli Zinovjev
Teostos kund sedan 2009

Vi behöver en verkanmälan över alla dina verk för att vi ska kunna betala ersättningar till dig för användningen av verken. Du kan göra verkanmälan i vår webbtjänst.

Vilka uppgifter meddelas i en verkanmälan?

  • verkets namn
  • upphovsmän, dvs. kompositör, textförfattare, arrangör och översättare
  • fördelningsandelar, dvs. den procentandel som betalas ut till respektive upphovsman och förläggare av ersättningen för användningen av verket

Gör en verkanmälan genast när verket blivit färdigt och när andelarna mellan verkets upphovsmän avtalats, dock senast

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!