Skip to content
Teosto
Kontakta oss

För att kunna betala ut upphovsrättsersättningar till musikskapare behöver vi veta vilken musik som spelas på spelningar och konserter. Utgående från uppgifterna som ges i anmälan om framförande betalar vi ersättningar till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare, vars musik har spelats.

Anmälan om framförande gör du enkelt i vår webbtjänst. Inloggningsuppgifter får du genom att identifiera dig med dina nätbankskoder.
Det kostar ingenting att göra en anmälan om framförande och det kräver inte heller att man är kund hos Teosto.
Anmälan om framförande ska göras inom tidsfristen, som i regel är den sista dagen följande månaden efter framförandet (se schema nedan).
  • Artister, band, orkestrar, körer och andra som framför musik ska göra en anmälan om framförande av sina spelningar och konserter. Det är extra viktigt att göra en anmälan om framförande när du framför andras musik som cover. Många kompositörer, textförfattare och arrangörer uppträder inte själva, så deras ersättning är helt beroende av andras anmälan om framförande.
  • Gör en anmälan om framförande även när du själv framför din egen musik. På så sätt får du upphovsrättsersättning även för ditt eget uppträdande.
  • Anmälan om framförande ska också göras för föreställningar som företag och samfund arrangerar för sina kunder eller sin personal. De är inte privata föreställningar, såsom tillställningar för familj och vänner, utan tillställningar med inbjudna gäster.
  • För tillställningar för familj och vänner – till exempel bröllop, födelsedags- eller examensfester, dop eller begravningar – behöver en anmälan om framförande inte göras eftersom de inte kräver någon musiklicens och man samlar inte in ersättningar för sådana tillställningar. 
  • Om din musik används på en finländsk TV- och radiokanal eller på en finländsk webbtjänst behöver du inte göra någon anmälan om framförande. Vi får musikrapporter direkt från kanaler och tjänsteleverantörer.

Är det första gången du gör en anmälan? Skaffa användarnamn som artist eller lägg till rollen som artist till ett befintligt konto i webbtjänsten. Du kan skaffa användarnamn som artist genom att logga in på webbtjänsten med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Detta kräver inte att du är kund hos Teosto.

OBS! Om du redan har anslutit dig som upphovsmannakund, men inte kan se sidan Föreställningar i webbtjänsten där du kan anmäla dina egna föreställningar, har du endast valt användarnamn för upphovspersoner när du anslöt dig. Du kan lägga till användarnamn för artister genom att logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat via länken Hämta användarnamn för artister nedan och ändra din profil till alternativet Upphovsperson och artist.

Kom ihåg att göra både inrikes och utrikes anmälan om framförande senast enligt nedanstående schema. Vi kan inte behandla försenade anmälningar om framförande.

Datum för framförandeAnmälan om framförande inlämnad senast
1.1. – 31.3.30.4.
1.4. – 30.6.31.8
1.7. – 30.9.31.10.
1.10. – 31.12.31.1. följande år

I anmälan om framförande anges bl.a. föreställningens datum, föreställningens plats, organisatör och framförda verk. Gör anmälan om framförande så snart som möjligt efter föreställningen, eftersom det tar tid att behandla anmälningar och fakturera ersättningar.

Var noggrann när du anmäler organisatörsuppgifter, så att avräkningen för ersättningarna går smidigt och snabbt. Den ansvariga organisatören av föreställningen är inte nödvändigtvis det konserthus eller den restaurang där föreställningen sker, utan den ansvariga organisatören kan bara ha hyrt lokalen för föreställningen. Den ansvariga organisatören har i uppgift att skaffa licens för sin föreställning och betala ersättning till Teosto. Den aktör som har ingått ett avtal med dig om föreställningen vet vanligtvis vem som är ansvarig organisatör för föreställningen.

Egna liveuppträdanden

Om du själv har uppträtt på en spelning eller konsert utomlands, gör du en anmälan om framförande i webbtjänsten på samma sida som du anmäler inhemska uppträdanden. Gör anmälan om framförande så snart som möjligt efter föreställningen. Säkerställ för dina egna uppträdanden, t.ex. i samband med avtal om uppträdande, att den utländska organisatören tillhandahåller information om föreställningen till den lokala upphovsrättsorganisationen. Om en utländsk organisatör ber dig att göra en anmälan om framförande på plats, ska du ändå göra en anmälan om framförande även i Teostos webbtjänst.

Anmälningar om framföranden utomlands syns med statusen Stängd genast när du skickar in anmälan om framförande. Detta beror på att vi så snart som möjligt vidarebefordrar anmälningar om framförande som gjorts via webbtjänsten till utländska upphovsrättsorganisationer med vilka vi har ömsesidighetsavtal. Utgående från avtalen samlar utländska organisationer in upphovsrättsersättningar för musikskapare och kompositörer som är kunder hos Teosto och förmedlar dem till oss så att vi kan betala dem till dig.

Andras liveuppträdanden

Gör en anmälan om framförande i webbtjänsten även när någon annan har framfört din musik utomlands på en spelning eller konsert. Exempelvis kan en kompositör göra en anmälan om framförande av ett orkesterframförande av sitt verk utomlands. I anmälan om framförande väljer du Ytterligare information om framförande utomlands: Mina verk har spelats utomlands av en annan artist eller orkester och anger förutom övrig information även Artistens namn.

Vi vidarebefordrar anmälningar om framförande som gjorts via webbtjänsten till utländska upphovsrättsorganisationer med vilka vi har ömsesidighetsavtal. Utgående från avtalen samlar utländska organisationer in upphovsrättsersättningar för musikskapare och kompositörer som är kunder hos Teosto och förmedlar dem till oss så att vi kan betala dem till dig.

Radio-, TV- och onlineframföranden utomlands

För radio-, TV- och onlineframföranden utomlands görs ingen anmälan om framförande i webbtjänsten. För dessa uppträdanden ska du göra en begäran om tillsyn. Instruktioner finns på sidan Begäran om tillsyn.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!